Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin

Autorzy: Karolina Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: współpraca globalna ekspansja Chiny Nowy Jedwabny Szlak OBOR One Belt One Road
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (29-38)
Klasyfikacja JEL: F53 J51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Inicjatywa władz ChRL One Belt One Road, skoncentrowana na rozbudowie sieci infrastruktury łączącej Chiny, kraje Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy ma rozszerzyć wzajemną współpracę tych krajów w realizacji projektów o charakterze infrastrukturalnym oraz finansowym. Inicjatywa będzie miała więc kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki chińskiej, współpracujących z nią krajów i regionów świata. W artykule przedstawiono istotę, znaczenie oraz przewidywany wpływ tego strategicznego projektu ekonomicznego zarówno na rynek europejski, jak i światowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Commission (2011). China National Bluestar/Elkem: Case No. COMP/M.6082, Brussels. March 31st 2011. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6082 (14.06.2015).
2.Gao, X. (2012). Barriers and pitfalls on foreign paths. EastAsiaForum Quaterly, 4 (2), 18–19.
3.Gazeta Wyborcza (28.08.2015). Polska wniesie do projektu AIIB ponad 830 mln USD. Pobrano z: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,18642229,polska-wniesie-do-projektu-aiib-ponad-830-mln-usd.html.
4.Go China (2017). Chiny powołują do życia Asian Infrastructure And Investment Bank (AIIB). WPHI Szanghaj. Pobrano z: http://www.gochina.gov.pl/20150416/Chiny_powoluja_do_zycia_Asian_Infrastructure_and_Investment_Bank.
5.Godement, F., Kratz, A. (2015). „One Belt, One Road”: China’s Great Leap Outward. China Analysis. European Council on Foreign Relations. Pobrano z: www.ecfr.eu/publiccations/summary/one_belt_one_road_chinas_great_leap_outward3055.
6.Guthrie, D. (2009). China and globalization. The social, economic and political transformation of Chinese society. New York/London: Routledge/Taylor and Francis Group.
7.Hanemann, T. (2012). How Europe should respond to growing Chinese investment. Pobrano z: http://rhg.com/articles/how-europe-should-respond-to-growing-chinese-investment (14.03.2013).
8.Jakóbowski, J. (2015). Współpraca handlowa w ramach „16+1”: sektorowy sukces eksportu żywności do Chin. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-10-29/wspolpraca-handlowa-w-ramach-161-sektorowy-sukces-eksportu.
9.Jedwabny Szlak (15.04.2017). Pobrano z: http://jedwabnyszlak.com/.
10.Jinchen, T. (2016), One Belt and One Road: Connecting China and the world. Mc Kinsey & Company. Pobrano z: www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-and-the-world (3.04.2017).
11.Luo, Y., Tung, R. (2007), International expansion of emerging market enterprises: a springboard perspective. Journal of International Business Studies, 38, 481–498.
12.Mittelstaedt, J.C. (2016). The implications of the Chinese OBOR One Belt One Road concept for the EU. We Build Europe. EU. Pobrano z: http://webuildeurope.eu/think-europe/the-implications-of-the-chinese-obor-one-belt-one-road-concept-for-the-eu.
13.Owen, G. (2012). Industrial Policy in Europe since the Second World War. What has been learnt? European Centre for International Political Economy Occasional Paper, 1. Pobrano z: www.ecipe.org/app/uploads/2014/12/OCC12012-revised.pdf.
14.Pinkerton (2014). China’s „Going Out”. Strategy: increasing, overseas, expansion. Pobrano z: https://www.pinkerton.com/blog/chinas-going-out-strategy-increasing-overseas-expansion/ (4.05.2015).
15.Shambaugh, D. (2012). Are China’s multinational corporations really Multinational? East Asia Forum Quaterly, 4 (2), 7–10.
16.Shaohua, Y. (2015). Why the ‘One Belt One Road’ Initiative Matters for the EU. The Diplomat, 9. Pobrano z: http://thediplomat.com/2015/04/why-the-one-belt-one-road-initiative-matters-for-the-eu/.
17.South China Morning Post (2015). One Belt, One Road’ initiative will define China's role as a world leader. Pobrano z: www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1753773/one-belt-one-road-initiative-will-define-chinas-role-world (14.05.2017).
18.The State Council The People's Republic of China (2015). Action plan on the Belt and Road Initiative. Pobrano z: www.english.gov.cn (25.09.2015).