Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Idea Fair Trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji

Autorzy: Katarzyna Wasilik
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Słowa kluczowe: sprawiedliwość uczciwość Fair Trade handel odpowiedzialna konsumpcja
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (101-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przez świadomy wybór produktów spełniających zasady idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) konsumenci w sposób pośredni wpływają na poprawę warunków pracy i życia osób zaangażowanych w ich wytwarzanie oraz przyczyniają się do rozwoju bardziej uczciwego handlu. W artykule dokonano analizy idei Sprawiedliwego Handlu, która jest jedną z form odpowiedzialnych zachowań konsumpcyjnych. Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu, w tym najnowsze wyniki badań dotyczące tematyki odpowiedzialnej konsumpcji i idei Fair Trade.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Etyczne finansowanie a Sprawiedliwy Handel. Przewodnik tematyczny, Promotiong Responsible Investment and Commerce in Europe (PRICE), 2014.
2.Najważniejsze dane z kraju, Eurobarometr, 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_fact_pl_pl.pdf, (17.03.2015).
3.Fairtrade International, www.fairtrade.net.
4.Huma M., Odpowiedzialna konsumpcja, http://ekonsument.pl/a105_odpowiedzialna_konsumpcja.html.
5.Kwiecień J., Dwie strony Fair Trade, w: Fair Trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Zukrowska, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.
6.Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, www.sprawiedliwyhandel.pl.
7.Ransom D., Comerç just: doble comerç, Intermón Oxfam, Barcelona 2002.
8.Strong producers, strong future, Fairtrade International Annual Report 2013-14, Bonn 2014.
9.Who’s got the power? Tackling Imbalances in Agricultural Supply Chains, Fair Trade Advocacy Office, Plate-Forme Francaise du Commerce Equitable, Traidcraft, Fairtrade Deutschland, Listopad 2014.