Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych

Autorzy: Wanda Patrzałek
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: zdrowe odżywianie się diety eliminacyjne wegetarianizm dekonsumpcja nawyki żywieniowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (47-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zmian w nawykach żywieniowych w kontekście stosowania diet eliminacyjnych związanych z dekonsumpcją jako jednego z ważniejszych trendów współczesnych zachowań konsumenckich. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych pod kierunkiem autorki dotyczące rozpoznania przyczyn związanych ze stosowaniem diet wegetariańskich oraz struktury konsumpcji wśród wrocławskich wegetarian. W badaniach metodą sondażu diagnostycznego dokonano prób określenia pozyskiwania źródeł informacji o żywności wegetariańskiej, a także struktury produktów pojawiających się w diecie wegetarian. Specyfika konsumpcji wśród wrocławskich wegetarian została odniesiona do zmian żywieniowych Polaków i znaczenia zdrowego odżywiania, związanego ze stosowaniem przez nich diet, wskazanych w ogólnopolskich badaniach CBOS-u.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
2.Diety Polaków, Komunikat z badań CBOS nr 113, Warszawa 2014, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_113_14.PDF.
3.Foxall G., Goldsmith R., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingowego, PWN, Warszawa 1998.
4.Hełpa E., Profil socjodemograficzny polskich wegetarian, „Wegetariański Świat” 2001, nr 3(66).
5.Honderich T., Encyklopedia filozofii, t. 2, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
6.Patrzałek W., Czynniki kulturowe a zachowania konsumenckie, w: Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, red. W. Patrzałek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
7.Patrzałek W., Wartość marek rodzimych i zagranicznych w perspektywie etnocentryzmu konsumenckiego, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3, t. I.
8.Porfiriusz, Jamblich, Anonim, Żywoty Pitagorasa, Epsilon, Wrocław 1993.
9.www.focus.pl/czlowiek-w polsce-jest-juz-milion-wegetarian-10172 (10.03.15).
10.Zachowania żywieniowe Polaków, Komunikat z badań CBOS nr 115, Warszawa 2014, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_115_14.PDF.
11.Ziemkowski M., Affluenoza – społeczna choroba czy warunek prosperity, w: Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.