Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej

Autorzy: Robert Maik
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: oczekiwania konsumentów komunikat reklamowy informacja reklama telewizyjna jakość produktów
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (55-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę obecności informacji dotyczącej jakości produktów w treściach komunikatów reklamowych. Oczekiwania, jakie formułują konsumenci wobec towarów i usług w fazie przedzakupowej mogą mieć dużą rozpiętość i różny stopień istotności. Z dotychczasowych badań autora wynika jednak, że spośród różnych elementarnych oczekiwań konsumentów, te dotyczące jakości produktów mają, obok oczekiwań cenowych, najbardziej istotne znaczenie. Czy zatem reklamodawcy formułując treść swoich komunikatów reklamowych wychodzą naprzeciw takim oczekiwaniom? Funkcja informacyjna reklamy wskazuje na zasadność umieszczania w komunikatach reklamowych informacji o jakości produktów. Jaka jest jednak praktyka w tym zakresie? W artykule podjęto próbę rozpoznania tego problemu. Podstawą prowadzonych rozważań jest jedna z najpopularniejszych, klasycznych form reklamy, czyli reklama telewizyjna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wyd. Poltext, Warszawa 2007.
2.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
3.Garvin D.A., What does “product quality” really mean?, „Sloan Management Review” 1984, No. 23.
4.Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2009.
5.Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
6.Maik R., Relacja cena–jakość w wyborach konsumenckich. Dyskusja ograniczeń modelu badawczego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
7.Maik R., Struktura i hierarchia oczekiwań konsumentów dla wybranej kategorii produktów w ujęciu jakościowym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 885, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
8.Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
9.Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
10.Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.