Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015

Autorzy: Marcin Gąsior
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: postrzeganie ryzyka czynniki ryzyka zakupy online konsumenci
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (71-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników dwóch badań czynników ryzyka związanego z dokonywaniem przez konsumentów zakupów w internecie. Oba badania, przeprowadzone przy wykorzystaniu interaktywnego kwestionariusza ankiety, na grupie odpowiednio 493 oraz 532 respondentów, dzielił odstęp dwóch lat, dzięki czemu możliwe stało się wnioskowanie nie tylko o samej istotności możliwych czynników, kształtujących postrzeganie ryzyka, ale także o jej ewolucji w czasie. Badanie uwidoczniło z jednej strony zwiększenie zaufania wobec tego kanału dystrybucji, z drugiej natomiast ukazało wzrost znaczenia obszarów ryzyka, takich jak ochrona danych osobowych czy transport produktu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
2.Akaah I.P., Korgaonkar P., A conjoint investigation of the relative importance of risk relievers in direct marketing, „Journal of Advertising Research” 1998, Vol. 28, No. 4.
3.Andrews L., Boyle, M.V., Consumers’ accounts of perceived risk online and the influence of communication sources, „Qualitative Market Research: An International Journal” 2008, Vol. 11, No. 1.
4.Bauer R.A., Consumer behavior as risk-taking, w: Dynamic marketing for a changing world, red. R.S. Hancock, American Marketing Association, Chicago 1960.
5.Bejm A., Gąsior M., Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 337, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2004.
6.Dai B., The impact of online shopping experience on risk perceptions and online purchase intentions: the moderating role of product category and gender, Auburn University, Auburn 2007.
7.De Ruyter D., Wetzels M., Kleijnen M., Customer adoption of e-service: an experimental study, „International Journal of Service Industry Management” 2001, Vol. 12, Iss. 2.
8.Dowling G.R., Perceived risk, w: The Elgar Companion to consumer research and economic psychology, red. P. Earl, S. Kemp, Edward Elgar, Cheltenham 1999.
9.Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009.
10.Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
11.Laroche M., McDougall G., Bergeron J., Yang Z., Exploring how intangibility affects perceived risk, „Journal of Service Research” 2004, Vol. 6, No. 4.
12.Maciejewski G., Sposoby radzenia sobie e-konsumentów z ryzykiem nieudanego zakupu, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego nr 187, Katowice 2004.
13.McCole et al., Trust considerations on attitudes towards online purchasing: The moderating effect of privacy and security concerns, „Journal of Business Research” 2010, Vol. 63, No. 9.
14.Mitchell V.W., Greatorex M., Risk perception and reduction in the purchase of consumer services, „The Service Industries Journal” 1993, Vol. 13, Iss. 5.
15.Pires G., Stanton J., Eckford A., Influences on the perceived risk of purchasing online, „Journal of Consumer Behaviour” 2004, Vol. 4, Iss. 2.
16.Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
17.Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
18.Tan S.J., Strategies for reducing consumers’ risk aversion in Internet shopping, „Journal of Consumer Marketing” 1999, Vol. 16, Iss. 2.
19.Wu I.L., Chen J.L., An extension of trust and TAM model with TPB in the initial adoption of on-line tax: an empirical study, „International Journal of Human – Computer Studies” 2005, Vol. 62, Iss. 6.
20.Ye N., Dimensions of consumer’s perceived risk in online shopping, „Journal of Electronic Science and Technology of China” 2004, Vol. 2, No. 3.