Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych

Autorzy: Adriana Politaj
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Słowa kluczowe: zakłady pracy chronionej dotacje do zatrudnienia osoby niepełnosprawne
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (337-349)
Klasyfikacja JEL: J14 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule poruszono konsekwencje zmian dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy w Polsce. Wprowadzenie w 2011 roku niekorzystnych zmian w zakresie możliwości korzystania z ulg w podatkach i opłatach przez zakłady pracy chronionej oraz zrównanie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych z innymi pracodawcami spowodowało rezygnację wielu pracodawców ze statusu zakładu pracy chronionej i zmniejszenie przez ten sektor zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przyznanie większych kwot dopłat do wynagrodzeń w przypadku pracowników niepełnosprawnych z orzeczonymi schorzeniami specjalnymi spowodowało natomiast zwiększone zainteresowanie pracodawców takimi osobami niepełnosprawnymi i to zarówno przez zakłady pracy chronionej, jaki i przez pozostałych pracodawców. W latach 2010–2014 zatrudnienie osób ze schorzeniami specjalnymi wzrosło o prawie 70%, a w przypadku osób niepełnosprawnych ogółem spadło o 8,5%. Wskazuje to na uzależnienie zatrudnienia osób niepełnosprawnych od kwot dotacji do ich zatrudnienia i to w większym stopniu przez pracodawców z otwartego rynku pracy niż przez zakłady pracy chronionej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual Disability Statistics Compendium: 2009 Rehabilitation Research and Training Center on Disability Statistics and Demographics NIDRR-Funded Center, New York 2010.
2.Disabled still face hurdles in job market’. The Washington Times, 5 December 2005.
3.Koza, A. (2015). Payments to the State Fund For Rehabilitation Of Disabled Persons and grants for salaries as an instrument stimulating the emloyment of people with disabilities In Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Finance and Accounting – Theory and Practice. Adamek, J., Swacha-Lech, M. (red). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 177.
4.Koza, A (2015). System kwotowy a zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Czechach i w Polsce. W: G. Borys, R. Kurek (red), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 1. Finanse. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 180–181.
5.Koza, A. Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych. Uwarunkowania Rynkowe Rozwoju Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 752. Ekonomiczne Problemy Usług, 102, 70–78.
6.Migliore, A., et al. (2007). Why do adults with intellectual disabilities work in sheltered workshops? 28 Journal of Vocational Rehabilitation, 29 (12).
7.National Disability Rights Network, Segregated and Exploited: The Failure of the Disability Service System to Provide Quality Work, Washington, January 2011.
8.Politaj, A., Koza, A. (2013). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego. Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. W: D. Kotlorz (red.), Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 161. Katowice, 56–59.
9.Priestley, M., Roulstone, A. (2009). Targeting and mainstreaming disability in the 2008–2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs. Academic Network of European Disability Experts, University Of Leeds.
10.Visier, L. (1998). Sheltered employment for persons with disabilities. International Labour Organization. International Labour Review, 137 (3), 347–348.