Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw

Autorzy: Grzegorz Zimon
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: grupy zakupowe konkurencja strategie
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (219-229)
Klasyfikacja JEL: G32 M10 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano, w jaki sposób funkcjonowanie w ramach grupy zakupowej wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono definicje grupy zakupowej oraz zasady działania w ramach grup zakupowych. Przedstawiono podział grup zakupowych. W artykule poddano analizie 13 małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżowej grupie zakupowej w latach 2011–2013. Na ich przykładzie przedstawiono, jakie korzyści zyskują przedsiębiorstwa działając w tego typu organizacjach. Przedstawiono obszary działania, w których jednostki tworzące branżowe grupy zakupowe zyskują przewagę nad konkurencją.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogdanienko, J. (red.). (2010). Organizacja i zarządzanie w zarysie. Warszawa: WWZ.
2.Jolibiert, A., Muhlbacher, H., Flores, L., Dubois, P.L. (2012). Marketing mamagament. A value-creation process. New York: Palgrave Macmillan.
3.Porter, M. (2001). Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
4.Prakasht, S. (2009). Group purchasing organization – Undisclosed scandal in the U.S healthcare industry. New York: Palgrave Macmillian.
5.Szczęsny, W. (red). (2007). Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Warszawa: C.H. Beck.
6.Zimon, G. (2014). Zarządzanie aktywami trwałymi w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe. W: G. Zimon, H. Chłodnicka, G. Zimon (red.), Predykcja upadłości przedsiębiorstw (99–118). Rzeszów: Steiner.
7.Zimon, G. (2015). Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw.W: Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, Rachunkowość, polityka makroekonomiczna, globalizacja (284–290). Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
8.Zimon, G. (2014a). Kapitał obrotowy brutto w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe, W: I.D. Czechowskiej, R. Pastusiaka (red.). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oconomica 2 (300), 319–327.
9.Zimon, G. (2013). Płynność finansowa w przedsiębiorstwach tworzących grupy zakupowe. W: A. Kopiński, P. Kowalik (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 321. Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka (68–81). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.