Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)

Autorzy: Alicja Winnicka-Popczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: firma rodzinna biznes rodzinny na obszarach wiejskich przedsiębiorczość rodzinna w gminach rolniczych
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (181-191)
Klasyfikacja JEL: G32 M10 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę dotyczącą rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na obszarach wiejskich. Dokonano analizy przyczyn ich powstawania, pełnionych funkcji, potrzeb wspierania oraz zaleceń dalszego funkcjonowania. Na przykładzie trzech firm rodzinnych, działających na terenie rolniczej gminy z centralnej Polski, zobrazowano możliwości gospodarowania w warunkach wiejskich. Opisywane firmy osiągnęły sukces materialny, stworzyły nowe miejsca pracy, jednocześnie przyczyniły się do rozwoju miejscowości, w których prowadzą działalność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Światowy. Pobrano z: http://data.worldbank.org/indicator#topic-1 (10.07.2015).
2.Charakterystyka gminy Łowicz. Pobrano z: http://www.lowicz.bipst.pl/index.php?grupa =518167 (10.07.2015).
3.http://www.lodr-bratoszewice.pl/AGROLIGA/agroliga2007.htm (10.07.2015).
4.http://www.ppr.pl/artykul-rolnik-farmer-roku-2007-145899-dzial-22.php (10.07.2015).
5.Jeżak, J., Popczyk, W., Winnicka-Popczyk, A., 2004. Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.
6.Naszkowska, K. (2005) Polskie pieczarki podbiją Europę. Pobrano z: http://wiadomosci .gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2613135.html (10.07.2015).
7.Obszary wiejskie w Polsce. Rural areas in Poland. Studia i analizy statystyczne (2011). Warszawa–Olsztyn: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie, (171–173).
8.Plan rozwoju lokalnego Gminy Łowicz na lata 2007–2013 (2006) (36). Łowicz: BIP.
9.Plan rozwoju lokalnego Gminy Łowicz na lata 2008–2015, Załącznik do Uchwały Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Łowicz z dnia 28.08.2009 (2009) (56). Łowicz: BIP.
10.Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich (2014) (18–19). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
11.Targosz, R. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi, 2014, pobrano z: www.dodr.pl/ III/4/2/3/3/koncepcja-rozwoju.pdf (10.07.2015).
12.Winnicka-Popczyk, A. (2015). Przedsiębiorczość rodzinna na polskiej wsi. Relacje, (5/13), 22–23.
13.www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=58 (10.07.2015).
14.Wyżnikiewicz, B. (2015). Kiepski stan polskiego rolnictwa. Pobrano z: biznes.pl, (10.07.2015).