Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych

Autorzy: Ewa Więcek-Janka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rodzinne typologia przedsiębiorstw rodzinnych
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (167-179)
Klasyfikacja JEL: D49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane typologie przedsiębiorstw rodzinnych z uwzględnieniem różnych zmiennych istotnych dla interpretacji pojęcia przedsiębiorstwo rodzinne. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Astrachan, J.H., Shenker, M.C. (2003). Family Business contribution to the U.S. economy, Acloser look, Family Business Review, 16, 211–219.
2.Basco, R., Jose, P.R. (2009). Studying the Family Enterprise Holistically Evidence for Integrated Family and Business Systems, Family Business Review, 22 (1), 82–95.
3.Budziak, T. (2012). Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne. Warszawa: PolText.
4.Dekker, J., Lybaert, N., Mercken, R., Steijvers, T. (2010). Developing a new typology of family firms based on professionalization and formalization. EURAM 2010 Conference „Back to the Future”, Rome.
5.Dyer, W.G. (2006). Examining the „Family Effect” on Firm Performance. Family Business Review, 19 (4), 253–273.
6.Gedajlovic, E., Carney, M., Chrisman, J.J., Kellermanns, F.W. (2012). The Adolescence of Family Firm Research, Taking Stock and Planning for the Future. Journal of Management, 38 (4), 1010–1037.
7.Graves, C.R. (2006). Venturing beyond the backyard: An examination of the internationalization process of Austrian small-domatium-sized family-own manufacturing company. Doctoral dissertation, The University of Adelaide.
8.Jeżak, J. (2014). Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne Problemy rozwoju. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
9.Klein, S.B., Bell, F.A. (2007). Non-Family Executives in Family Businesses. Electronic Journal of Family Business Studies, 1 (1), 19–37.
10.Małyszek, E. (2012). Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych – konsekwencje i podejścia do jego rozwiązania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13 (7), 107– 129.
11.Marjański, A. (2012). Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13 (7), 9–27.
12.PARP (2009). Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Raport.
13.PARP (2012). Firma w rodzinie czy rodzina w firmie – metodologia wsparcia firm rodzinnych. Raport.
14.Sadkowska, J. (2006). Ocena innowacyjności przedsiębiorstw – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2, 209–220.
15.Safin, K. (2007). Przedsiębiorstwa rodzinne, istota i zachowania strategiczne, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
16.Sharma, P. (2004). An Overview of the Field of Family Business Studies, Current Status and Directions for the Future. Family Business Review, 17 (1), 1–36.
17.Spychała, M. (2014). Analysis and Development of Occupational Competencies of 21st Century Managers of Municipal Sector, Advances in Social and Organizational Factors. P. Vink (ed.). AHFE Conference © 2014.
18.Sten, J. (2006). Transfers of family business to non-family buyers. The selling business family perspective. Helsinki: Helsingfors.
19.Stradomski, M. (2010). Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym. Warszawa: PWE.
20.Sułkowski, Ł. (2012). Znaczenie polskich, małych przedsiębiorstw rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13 (8), 9–19.
21.Surdej, A., Wach, K. (2010). Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji. Warszawa: Difin.
22.Więcek-Janka, E., (2013). Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.