Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji

Autorzy: Krystyna Leśniak-Moczuk
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Słowa kluczowe: procesy globalizacyjne skala mikrobiznesu społeczna odpowiedzialność globalnego biznesu
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (105-116)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Procesy globalizacyjne zachodzące w gospodarce światowej spowodowały osłabienie niektórych instrumentów interwencyjnych zmniejszających zdolność państwa w płaszczyźnie społeczno-gospodarczej do regulacji i kontroli wzajemnych relacji między aktorami ekonomicznymi. W artykule postawiono tezę, że w skali makro wyostrzyły się sprzeczności między gospodarką a społeczeństwem, a w skali mikro rozrywane więzi społeczne wpływają na dominację zysku nad etyką, co prowadzi do braku społecznej odpowiedzialności globalnego biznesu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2003). Razem osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
2.Bauman, Z. (2005). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
3.Bauman, Z. (2006). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Wydawnictwo Sic! S.c.
4.Bauman, Z. (2007). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
5.Bauman, Z. (2008). Płynny lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
6.Cygan, A. (2011). Współpraca biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego a realizacja polityki społecznej. W: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
7.Ćwik, N. (2011.). Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje. W: Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
8.Dymowski, J. (2011). Społeczna odpowiedzialność a biznes. W: Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
9.Grewiński, M. (2011). O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W: Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP,.
10.Hausner, J. (2014). Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej. W: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Karwacka, M. (2011). CSR – wspólna przestrzeń dla biznesu i organizacji pozarządowych. W: Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
11.Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
12.Kukliński, A. (2009). Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego. W: E. Mączyńska (red.), Polska transformacja i jej przyszłość. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
13.Lewnadowska-Akhvelediani, S. ( 2011). CSR a człowiek jako jednostka. W: Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
14.Makuch, Ł. (2011). CSR a wartość klienta. W: Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
15.Mączyńska, E., Pysz, P. (2014). Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm. W: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
16.Touraine, A. (2013). Po kryzysie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
17.Walczak-Duraj, D. (2013). Ład aksjonormatywny w gospodarce rynkowej – ciągłość czy zmiana? W: J. Grotowska-Leder, E. Rokicka, (red.), Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we spółczesnym społeczeństwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Woroniecki, P. (2015). Globalizacja i społeczna gospodarka rynkowa. Warunki współistnienia. W: E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Lublin: Wydawnictwo KUL.
19.Wronka, M. (2011). Metody pomiaru CSR. W: Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.