Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia

Autorzy: Andrzej Koza
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość samozatrudnienie osoby niepełnosprawne
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (71-81)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule poruszono problematykę przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i samozatrudnienia jako jednej z form tej przedsiębiorczości w kontekście finansowej pomocy kierowanej na jej wspieranie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samozatrudnienie stanowi jeden ze sposobów wyjścia z bezrobocia. Udzielana pomoc finansowa ze środków PFRON nie była w latach 2008 2014 wystarczającą zachętą dla osób niepełnosprawnych, aby podjąć ryzyko prowadzenia działalności na własny rachunek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boylan, A., Burchardt, T. (2002). Barriers to self-employment for disabled people, Report for the Small Business Service 2002. Pobrano z: www.berr.gov.uk/files/file38357.pdf (12.12.2015).
2.Bureau of Labor Statistics U. S. Department of Labor. Persons with a disability: Labor force characteristics-2012 (2013). News release, June 12. Pobrano z: www.bls.gov/news. release/pdf/disabl.pdf (24.12.2015).
3.Eichhorst, W., Kendzia, M.J., Knudsen, J.B., Hansen, M.O., Vandeweghe, B., Vanhoren, I., Ruckert, E., Schulte, B. (2010). The Mobility and Integration of People with Disabilities into the Labour Market. IZA Research Report No. 29, Bernd Schulte. Max Planck Institute for Foreign and International Social Law, October.
4.Eurostat (2015). Disability statistics – labour market. Pobrano z: http://ec.europa.eu /eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics (23.12.2015).
5.Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_Nav Treeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal &p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1 (27.12.2015).
6.Gittlieb, A., Myhill, W.N., Blanck, P. (2015). Employment of People with Disabilities, International Encyclopedia of Rehabilitation. New York: Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE).
7.ILO, Employment and Disabled Persons Information Sheet, International Labour Organization (2015)., Gneva. Pobrano z: http://www.hpod.org/pdf/employment-disabled.pdf.
8.ILO (2010). Media Guidelines For The Portriayal Of Disability. Geneva: International Labour Organization.
9.MR, PiPS Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2015). Warszawa. Pobrano z: www. niepelnosprawni. gov.pl/p,81,bael (17.12.2015).
10.Office of Disability Employment Policy. United States Department of Labour. Self-Employment for People with Disabilities, 15.12.2013, 4.
11.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych, Badania i Analizy PFRON, Warszawa 2015. Pobrano z: www.pfron.org.pl/portal/pl/70/77/Badania_i_analizy _PFRON.html (21.12.2015).
12.Priestley, M., Roulstone, A. (2009). Targeting and mainstreaming disability in the 2008–2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs, Academic Network of European Disability Experts. Leeds: University Of Leeds.
13.Rehabilitation Research and Training Center on Disability Statistics and Demographics NIDRR-Funded. Annual Disability Statistics Compendium: 2009, New York 2010.
14.Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Pobrano z: www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs352/en/ (29.12.2015).
15.United Nations, Employment of persons with disabilities, Published by the United Nations Department of Public Information – DPI/2486 – November 2007. Pobrano z: www.un. org/disabilities/ documents/toolaction/employmentfs.pdf (18.12.2015).
16.United States Department of Labour 2015. Pobrano z: www.dol.gov/ odep/topics/Disability Employment Statistics.htm (12.12.2015).
17.Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 201 z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.
20.Vaziri, D., Schreiber, D., Wieching, R., Wulf, V. (2014). Disabled entrepreneurship and self-employment: The role of technology and policy building. Background Paper for the OECD Project on Inclusive Entrepreneurship. Paris: OECD. Pobrano z: www.oecd.org /cfe/leed/Background-Paper-technology-people-disabilities.pdf (24.12.2015).