Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Różnice kulturowe między krajami ASEAN a USA i krajami Europy Zachodniej w kontekście negocjacji biznesowych

Autorzy: Karolina Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: wymiary kultury Hofstede różnice kulturowe kraje ASEAN
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (313-326)
Klasyfikacja JEL: F53 J50 L20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przesunięcie punktu ciężkości globalnej gospodarki z bliższej nam kultury zachodniej w stronę Azji skłania do rozważań nad wpływem, jaki różnice kulturowe między krajami mają na działalność negocjacyjną firm. W artykule przeprowadzono zatem analizę różnic kulturowych między krajami ASEAN a wybranymi krajami zachodnimi, koncentrując się na pięciu zidentyfikowanych przez Hofstede wymiarach kultury, tj. dystansie do władzy, kobiecości i męskości, indywidualizmie i kolektywizmie, unikaniu niepewności oraz orientacji długo- i krótkoterminowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnaudova, M. (2011). The role of cultures in international mergers. Exploring the reasons for Daimler-Chrystler’s failure. Jacobs University Bremen.
2.Brzezińska-Huber, M., Olszówka, A. (2007). Edukacja międzykulturowa. Pakiet edukacyjny Poza-formalnej Akademii Jakości Projektu. Część 2. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
3.Chaney, L.H., Martin, J.S. (2011). Intercultural business communication. Prentice Hall.
4.Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
5.Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
6.Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
7.Hofstede, G. (12.03.2015a). County comparison. Pobrano z: https://geert-hofstede.com/countries.html.
8.Hofstede, G. (12.03.2015b). National culture. Pobrano z: https://geert-hofstede.com/national-culture.html.
9.Li, X. (2011). Swedish management style perceived by Chinese employees. University of Boras, School of Business and Informatics.
10.Reynolds, S., Valentine, D. (2011), Guide to Cross-cultural Communication. New Jersey: Prentice Hall.
11.Sauciuc, G. (2002). Cultural values in Danish advertising. Denmark according to Hofstede's cultural dimensions. Universitatea Bucuresti.