Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Instrumenty merchandisingu w bankowych placówkach detalicznych

Autorzy: Mariola Grzybowska-Brzezińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Adam Rudzewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: klient bank merchandising
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (301-311)
Klasyfikacja JEL: G21 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena znaczenia instrumentów merchandisingu w instytucjach bankowych oraz analiza opinii klientów na temat działań merchandisingowych w sektorze bankowym. Badanie przeprowadzono wykorzystując kwestionariusz ankiety internetowej. Działania w zakresie merchandisingu w bankach są zauważalne i istotnie wpływają na kreowanie wizerunku. W ocenie respondentów mocną stroną banków są schludnie ubrani pracownicy oraz atrakcyjne umeblowanie, natomiast brak miejsc siedzących, słaba dostępność miejsc parkingowych, brak automatów z napojami czy brak toalet to elementy negatywnie wpływając na budowanie przyjaznego otoczenia klienta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apte, G. (2004). Services marketing. Oxford-New Delhi: Oxford University Press.
2.Baruk, A.I. (2006). Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
3.Boguszewicz-Kreft, M. (2013). Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
4.Borkowski, T. (2008). Oddział do boju! Gazeta Bankowa, 10, 39‒41.
5.Borusiak, B. (2006). Merchandising. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
6.Drewińska, U. (2002). Aktywizacja sprzedaży detalicznej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 926, Zarządzanie i Marketing, 19, 102‒110.
7.Grzybowska-Brzezińska, M., Rudzewicz, A. (2013). Marketing sensoryczny jako instrument kształtowania czasu zakupów i atmosfery w placówce handlowej. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień, 205.
8.Grzywacz, J. (2010). Marketing banku. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
9.McGoldrick, P. (1990). Retail marketing. New York: McGraw-Hill.
10.Najciekawsze Logo Banku 2012 wyniki (8.06.2016). Pobrano z: http://banking-magazine.pl/2012/07/01/najciekawsze-logo-banku-2012-wyniki/.
11.Nowacki, R. (2003). Visual promotion i merchandising jako czynniki aktywizujące sprzedaż przedsiębiorstwa handlowego. Handel Wewnętrzny, 4‒5, 17‒23.
12.Pałgan, R. (2012). Merchandising. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej.
13.Plebiscyt na najciekawsze logo banku rozstrzygnięty (8.06.2016). Pobrano z: http://blog.artivia.pl/2012/07/plebiscyt-na-najciekawsze-logo-banku-rozstrzygniety/.
14.Sztucki, T. (1998). Encyklopedia marketingu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.