Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Masowe imprezy sportowe jako forma promocji regionów turystycznych na przykładzie Biegu Piastów w Jakuszycach

Autorzy: Piotr Zawadzki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Słowa kluczowe: impreza sportowa region turystyczny Bieg Piastów event marketing promocja turystyki
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (267-275)
Klasyfikacja JEL: Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z promocją regionów turystycznych przy wykorzystaniu narzędzia promocyjnego, jakim są eventy (wydarzenia), ze szczególnym uwzględnieniem masowych imprez sportowych. Na wstępie artykułu przedstawiono problematykę marketingu terytorialnego oraz jego wpływu na rozwój regionu. W dalszej części autor przybliżył produkt regionu i możliwości jego promocji, a także istotę działań związanych z organizacją eventów. W końcowej części zaprezentowano przykład zastosowania tego elementu promocji w Polsce. Wybrano największą imprezę masową sportów zimowych w Polsce, czyli festiwal narciarski Bieg Piastów odbywający się w Jakuszycach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budner, W. (2012). Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta. W: W. Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej (s. 35‒46). Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
2.Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
3.https://online.datasport.pl/zapisy/bp2016/stats.php# (30.05.2016).
4.Panasiuk, A. (red.). (2013). Marketing w turystyce i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
6.Szromnik, A. (red.). (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków: Wydawnictwo edu-Libri.
7.www.online.datasport.pl (30.05.2016).
8.Zawadzki, P. (2014). Wykorzystanie wizerunku znanych osób w promocji miasta na przykładzie Jeleniej Góry. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 129–142.
9.Zduniak A. (2010). Event jako ponowoczesna forma uczestnictwa w życiu społecznym. Roczniki Nauk Społecznych, 2 (38), 207‒234.