Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym

Autorzy: Barbara Kos
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: system dynamicznej informacji aplikacje mobilne publiczny transport zbiorowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (147-158)
Klasyfikacja JEL: O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii informatycznych oraz ich dostępność spowodowały, że coraz powszechniej wdrażane są nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym. Obecnie konsumenci korzystający z usług transportowych są bardziej wymagający, dlatego też przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu zbiorowego zmuszone są do wprowadzania innowacji w celu zaspokojenia ich potrzeb i poprawy jakości korzystania z transportu zbiorowego. Do podstawowych innowacji w publicznym transporcie zbiorowym można zaliczyć m.in. nowoczesne technologie w sprzedaży usług, system informacji pasażerskiej, monitoring, mobilny dostęp do rozkładów jazdy. Wykorzystując narzędzia i rozwiązania informatyczne można lepiej zarządzać usługami, poprawić ich jakość oraz wdrożyć rozwiązania ułatwiające pasażerom korzystanie z usług. W artykule zaprezentowano niektóre nowoczesne rozwiązania dotyczące publicznego transportu zbiorowego na obszarach zurbanizowanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beul-Leusmann, S., Jakobs, E.-M., Ziefle, M. (2013). User-centered design of passenger information systems. IEEE International Professional Communication 2013 Conference. DOI:10.1109/IPCC.2013.6623931.
2.Beul-Leusmann, S., Samsel, Ch., Wiederhold, M., Krempels, K.-H., Jakobs, E.-M., Ziefle, M. (2014). Usability evaluation of mobile passenger information systems. W: Design, user experience, and usability. Theories, methods, and tools for designing the user experience (217‒228). Vol. 8517 of the series Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer, DOI: 10.1007/978-3-319-07668-3_22.
3.Caulfied, B., O’Mahony, M. (2003). Real time passenger information: the benefits and costs. Paper from The Association for European Transport Conference held in Strasbourg, France on 8‒10 October 2003.
4.Dydkowski G. (2008). Obszary zastosowań oraz efektywność rozwiązań telematycznych. Badania integracji transportu miejskiego. W: Inteligentny system zarządzania transportem publicznym. Katowice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
5.Dynamiczna informacja pasażerska w pociągach SKM Warszawa (14.03.2013). Rynek Kolejowy. Pobrano z: www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/dynamiczna-informacja-pasazerska-w-pociagach-skm-warszawa--34678.html.
6.Ganesh K, Thrivikraman M, Joy Kuri, Haresh Dagale, Sudhakar G, Sugata Sanyal (2012). Implementation of a Real Time Passenger Information System. International Journal of Engineering Sciences and Management, 2 (2), 15‒27.
7.kiedyprzyjedzie.pl – tania alternatywa dla informacji pasażerskiej on-line (9.06.2013). Pobrano z: http://wpk.katowice.pl/2134.html (15.05.2016)
8.Klemenčič, M., Lep, M., Rodošek, V., Čelan, M., Jurič, B. (2014), Transferability study on full scale implementation of real time passenger information. Transport Research Arena 2014. Paris. Pobrano z http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_18257.pdf.
9.myBus online – mobilna informacja pasażerska (15.05.2016). Pobrano z: www.taran.com.pl/mybusonline/?pl/.
10.Rojowski, R., Gancarz, T. (2009). System dynamicznej informacji pasażerskiej. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 10 (4), 24‒31.
11.Rozkład jazdy na telefon komórkowy (15.05.2016). MPK Mobile. Pobrano z: www.mmpk.info/o_aplikacji,12,.html.
12.Rozkłady jazdy w komórce (15.10.2013). Pobrano z: www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy-w-komorce.
13.SIMS (17.05.2016). System dynamicznej informacji pasażerskiej, Pobrano z: http://sims.pl/fantastic/index.php/pl/produkty/systemy-dynamicznej-informacji-pasazerskiej.
14.Sprawdź, którzy przewoźnicy korzystają z naszego serwisu (15.05.2016). Pobrano z: http://kiedyprzyjedzie.pl/gdzie-dziala.
15.System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (30.05.2011). Pobrano z: www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-system-dynamicznej-informacji-pasazerskiej.html (17.05.2016)
16.Tablice kierunkowe (17.05.2016). Dysten. Pobrano z: http://dysten.eu/tablice-kierunkowe/.
17.Transportation Research Board (TRB) (2013). Use of Electronic Passenger Information Signage in Transit, TRB’s Transit Cooperative Research Program (TCRP) Synthesis 104, Washington, DC: National Academy of Sciences.
18.Wyświetlacz informacji pasażerskiej (17.05.2016). Dysten. Pobrano z: http://dysten.eu/wyswietlacze-informacji-pasazerskiej/.