Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych

Autorzy: Wanda Patrzałek
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: ekologizacja konsumpcji dekonsumpcja zachowania proekologiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (157-166)
Klasyfikacja JEL: D11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zachowania proekologiczne gospodarstw domowych na tle współczesnych trendów w konsumpcji, takich jak: ekologizacja konsumpcji, dekonsumpcja oraz idea zrównoważonego rozwoju. Analizie poddano czynniki determinujące zachowania proekologiczne w gospodarstwach domowych. Egzemplifikację rozważań stanowią ogólnopolskie badania gospodarstw domowych prowadzone przez CBOS dotyczące wybranych form zachowań proekologicznych. W ramach badań własnych przeprowadzonych pod kierunkiem autorki opracowania w 2015 roku omówiono czynniki i bariery zachowań proekologicznych na tle nawyków związanych z konsumpcją ekologiczną we wrocławskich gospodarstwach domowych.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Environmental accounte – statistics explained (5.05.2016). Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_accounts.
3.Lorek, E. (2009). Zmiany zachowań producentów i konsumentów na rynku w świetle wymogów zintegrowanej polityki produktowej UE. W: A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce (s. 114‒129). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Patrzałek, W. (2004). Czynniki kulturowe wpływające na zachowania konsumenckie. W: W. Patrzałek (red.), Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich (s. 26‒27). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
5.Patrzałek, W. (2013). Dekonsumpcja – racjonalny wybór czy ekonomiczny przymus? W: W. Patrzałek (red.), Forum Socjologiczne 4. Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań (s. 15‒30). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
6.Global strategy on diet, physical acivity and health. Pobrano z: www.who.int/dietphysicalactivity/diet/en/ (2016).
7.Zachowania proekologiczne Polaków. Komunikat z badań BS/23/2011 (2011). Pobrano z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_023_11.PDF (20.04.2016).