Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych – wybrane aspekty

Autorzy: Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: wyjazdy turystyczne grupa kontrolna grupa eksperymentalna determinanty zachowań zachowania turystyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (135-146)
Klasyfikacja JEL: D11 D12 E21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie pewnych obszarów zachowań turystycznych Polaków odnośnie do ich wyjazdów krajowych i zagranicznych, a ponadto rozpoznanie zmian, jakie ujawniły się w tym zakresie w latach 2006, 2009 i 2015. Zbadano, czy zachowania turystów deklarujących wyjazdy krajowe (S1, tzw. grupa eksperymentalna) różniły się od tych deklarujących wyjazdy zagraniczne (S2, tzw. grupa kontrolna). Ponadto rozpoznano wpływ cech społeczno-ekonomicznych Polaków na ich zachowania turystyczne w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych w trzech badanych latach. Badania pozwoliły dostrzec istotne różnice w pewnych obszarach zachowań badanych grup respondentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berbeka, J. (red.). (2016). Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006‒2015. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
2.Bodewes, Th. (1979). Od turystyki socjalnej do społecznych aspektów turystyki. W: B. Libicki (red.), Społeczne aspekty turystyki: cele i realizacja (s. 25). Warszawa: Instytut Turystyki.
3.Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki.
4.Niemczyk, A., Seweryn, R. (2011). Przyjazdy turystów amerykańskich do Krakowa w obliczu kryzysu. W: A. Gotowt-Jeziorska, K. Łopaciński (red.), Turystyka w Polsce w okresie kryzysu (s. 143‒158). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki.
5.Niemczyk, A., Seweryn, R. (2012). Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa). Zeszyty Naukowe, 35, Kolegium Gospodarki Światowej, 92‒105.
6.Obermair, K. (1998). Future trends in tourism – executive summary. Stockholm: Presentation Handout by Karl Obermair, AIT.
7.Rachunki narodowe i PKB (15.05.2016). http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/pl.