Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety
(Akty prawne i kraje funkcjonujące w ramach nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji jako aspekt bezpieczeństwa konsumenta)

Autorzy: Marcin Pigłowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: Unia Europejska nowe podejście akty prawne analiza skupień
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (73-81)
Klasyfikacja JEL: C38 K32 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W 1985 roku wydano Rezolucję Rady w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji. Na podstawie Rezolucji wydawane są akty prawne, obowiązujące głównie w krajach Unii Europejskiej (UE) i szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zawierają one wymaganie zasadnicze dla produktów wprowadzanych na rynek unijny. Jednostki notyfikowane zajmują się oceną zgodności z tymi wymaganiami. Celem artykułu było zbadanie, czy i które notyfikacje (jednostek notyfikowanych) związane z aktami prawnym i krajami (lub grupami aktów prawnych i krajów) miały dominujący wpływ na kształtowanie zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta. Obliczeń dokonano w programie Statistica 10 z wykorzystaniem analizy skupień. Stwierdzono, że podział na skupienia w ramach aktów prawnych i krajów zależy od liczby notyfikacji (a w przypadku aktów prawnych – dodatkowo od podobnych typów produktów/ryzyk). Akty prawne i kraje z dużą liczbą notyfikacji utworzyły oddzielne (lub nawet pojedyncze) skupienia. Nowelizowanie wcześniejszych lub wydawanie nowych aktów prawnych powinno być powiązane z rozwijaniem możliwości oceny produktów przez jednostki notyfikowane z mniejszych krajów UE. W procesie tym powinno się także zwracać uwagę na produkty często zgłaszane w systemie RAPEX (Systemie szybkiego powiadamiania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Council (1985). Council Resolution 85/C 136/01 of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards. OJ C 136.
2.Council (1989). Council Resolution 90/C 10/01 of 21 December 1989 on a global approach to conformity assessment. OJ C 10.
3.Egan, M. (2002). Setting standards: strategic advantages in international trade. Business Strategy Review 13 (1), 51‒64.
4.European Commission (2015). Keeping European Consumers safe Rapid Alert System for dangerous non-food products. 2014 Complete Statistics. Brussels: Directorate-General for Justice and Consumers Directorate Consumers.
5.European Commission (17.02.2016). Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System. Retrieved from: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.
6.Pigłowski, M. (2015). Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 865. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 38, 57‒66.
7.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.
8.Young, A.R. (2004). The incidental fortress: the single European Market and World Trade. JCMS: Journal of Common Market Studies 42 (2), 393‒414.