Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym

Autorzy: Marcin Gąsior
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zakupy online zachowanie konsumenta ryzyko
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (11-22)
Klasyfikacja JEL: L81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania obszarów ryzyka postrzeganego przez konsumentów przy dokonywaniu zakupów w internecie. W badaniu, w którym udział wzięło 532 respondentów, zweryfikowano znaczenie trzydziestu pięciu czynników wyrażających możliwe sytuacje problemowe, występujące przy zakupach wirtualnych. Przy wykorzystaniu tak pozyskanego materiału badawczego wyznaczono różnice w postrzeganiu zagrożeń w próbie ogółem oraz wśród respondentów podzielonych według płci, jak również wpływ odbioru omawianych czynników na ogólne postrzeganie ryzyka wiązanego z tym kanałem dystrybucji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel, A. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Akaah, I.P., Korgaonkar, P.K. (1988). A conjoint investigation of the relative importance of risk relievers in direct marketing. Journal of Advertising Research, 28 (4), 38‒44.
3.Andrews, L., Boyle, M.V. (2008). Consumers' accounts of perceived risk online and the influence of communication sources. Qualitative Market Research: An International Journal, 11 (1), 59‒75.
4.Blackwell, R., Miniard, P., Engel, J. (2001). Consumer behavior, 9th ed. New York: Hartcourt College Publishers.
5.Bourlakis, M., Papagiannidis, S., Fox, H. (2008). E-consumer behaviour: past, present and future trajectories of an evolving retail revolution. International Journal of E-Business Research,
6.4 (3), 64‒76.
7.Chiu, C.M., Wang, E.T., Fang, Y.H., Huang, H.Y. (2014). Understanding customers’ repeat purchase intentions in B2C e‐commerce: the roles of utilitarian value, hedonic value and perceived risk. Information Systems Journal, 24 (1), 85‒114.
8.Comegys, C., Hannula, M., Váisánen, J. (2009). Effects of consumer trust and risk on online purchase decision-making: A comparison of finnish and United States students. International Journal of Management, 26 (2), 295‒308.
9.Cunningham, S.M. (1967). The major dimensions of perceived risk. W: D. Cox (red.), Risk taking and information handling in consumer behavior (s. 82‒108). Boston: Harvard University Press.
10.De Ruyter, K., Wetzels, M., Kleijnen, M. (2001). Customer adoption of e-service: an experimental study. International Journal of Service Industry Management, 12 (2), 184‒207.
11.Gąsior, M., Bejm, A. (2014). Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 337, 120‒128.
12.Hong, I.B. (2015). Understanding the consumer's online merchant selection process: The roles of product involvement, perceived risk, and trust expectation. International Journal of Information Management, 35 (3), 322‒336.
13.Kaczmarczyk, S. (2003). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWE.
14.King, G., James, H., Anne, J., Kenneth, S. (2001). Analyzing incomplete political science data: an alternative algorithm for multiple imputation. American Political Science Review, 95 (1), 49‒69.
15.Laroche, M., McDougall, G.H., Bergeron, J., Yang, Z. (2004). Exploring how intangibility affects perceived risk. Journal of Service Research, 6 (4), 373‒389.
16.Lin, P.J., Jones, E., Westwood, S. (2009). Perceived risk and risk-relievers in online travel purchase intentions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18 (8), 782‒810.
17.Maciejewski, G. (2014). Modele pomiaru konsumenckiego ryzyka ‒ przegląd koncepcji i zastosowań. Studia Ekonomiczne, 195, 103‒114.
18.Maciejewski, G. (2014). Sposoby radzenia sobie e-konsumentów z ryzykiem nieudanego zakupu. Studia Ekonomiczne, 187, 229‒239.
19.Marcus-Roberts, H.M., Roberts, F.S. (1987). Meaningless statistics. Journal of Educational Statistics, 12, 383‒394.
20.Mitchell, V.-W. (1999). Consumer perceived risk: conceptualizations and models. European Journal of Marketing, 33 (1), 163–195.
21.Nepomuceno, M.V., Laroche, M., Richard, M.O. (2014). How to reduce perceived risk when buying online: the interactions between intangibility, product knowledge, brand familiarity, privacy and security concerns. Journal of Retailing and Consumer Services, 21 (4), 619‒629.