Search

Result: Found records: 507 (record limit: 100, number of pages: 6).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
2. Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
6. Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
7. Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
8. Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
9. Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
10. Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
11. Czynniki dyssatysfakcji z usług fryzjerskich ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
12. Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
13. Implementing the Consumer-Based Brand Equity Scale for Beer Brands – A Tyskie and Żywiec Case Study ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
14. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
15. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
16. Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
17. Analiza świadomości marek „produktów krajów karpackich” – wyniki badań bezpośrednich ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
18. Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
19. The country-of-origin effect in the selected transport services ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
20. Postrzeganie uczciwości cen a rekomendacje oferty i skłonność do zakupu ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
21. Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
22. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
23. Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015 ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
24. Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
25. Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
26. Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
27. Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
28. Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
29. Badanie lojalności klientów biur podróży ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
30. Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
31. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
32. Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
33. Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
34. Sustainable City Marketing: a Modern Management Model ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
35. Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
36. Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
37. Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
38. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
39. Nowoczesna obsługa pacjenta ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
40. Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
41. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
42. The Evaluation of the Use of Mobile Apps by Citizens of Polish Voivodeships Cities ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
43. Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
44. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
45. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
46. Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
47. Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
48. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
49. City placement w promocji Lublina ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
50. Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
51. Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
52. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
53. Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
54. Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
55. Kobiety w wydziałach logistyki policji ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
56. Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
57. System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
58. Smart marketing w służbie miast ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
59. Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee? ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
60. Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
61. Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
62. Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
63. Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
64. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
65. Dźwięk w przestrzeni handlowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
66. Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
67. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
68. Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
69. Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
70. Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
71. Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
72. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
73. Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
74. Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
75. Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny? ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
76. Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
77. Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
78. Big data koniecznością współczesnego marketingu ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
79. Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
80. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
81. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
82. Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
83. Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
84. Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy) ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
85. Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
86. Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
87. Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
88. Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
89. Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
90. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
91. Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
92. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
93. Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
94. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
95. Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
96. E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
97. Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
98. Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
99. Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
100. Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
Page