Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (53) 2018
Eventy jako sposób przyciągania mieszkańców i turystów
(Events as the Way of Attracting Dwellers and Tourists)

Authors: Alina Oczachowska ORCID
Politechnika Koszalińska
Keywords: events youth local authorities tourist
Year of publication:2018
Page range:10 (133-142)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The authorities of towns and villages at the Baltic cost willingly take advantage of the inflow of domestic and foreign tourists in the summer season by presenting their touristic offers .The objective of the paper is to diagnose the importance of events in strengthening the cohesion of a local community and in increasing the attractiveness of local sites in the opinion of outsiders. The marketing of places is widely applied, performing many useful functions in the development of local areas. Of particular importance are events being an initiative of creating and accentuating the potential of smaller towns or villages. Despite the emigration of the young to other places in search of work, cultural and sports events bring them back. Events are remembered and appreciated by the youth. The paper uses the results of the conducted focus group interview.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamus, J., Paluch, M. (2012). Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym. Przykład Łodzi. Turystyka Kulturowa, 9, 35–54. Pobrano z: http://turystykakulturowa.org/ojs/index. php/ tk/article/view/303/289.
2.Borzyszkowski, J. (2011). Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton. Turystyka Kulturowa, 6, 4–16. Pobrano z: www.turystykakulturowa.org/ pdf/2011_06_01.pdf.
3.Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Gniew do roku 2013 (2006). Business Mobility International Spółka z o. o. Pobrano z: https://www.gniew.pl/plik,234,plan-rozwoju-lokalnegomiasta- i-gminy-gniew-do-roku-2013.pdf.
4.Kamiński, J. (2011). Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 1 (4), 5–16.
5.Kierunki rozwoju funkcji turystycznej Koszalina – prognoza (2017). Materiały wewnętrzne Urzędu Miasta.
6.Marczak, M. (2015). Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, 19, 103–120.
7.Monitorowanie Strategii Rozwoju-Społeczno-Gospodarczego gminy Kobylnica na lata 2007‒2015 (2013). Wydawnictwo wewnętrzne.
8.Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Kobylnica 2015‒2020 (2014). Kobylnica. Pobrano z: https://kobylnica.pl/strategia_rozwoju_spoleczno_gospodarczego_gminy_kobyl nica_na_lata_2015_2020,3424,334.html.
9.Owsiak, J., Sewerniak, J. (2014). Strategia rozwoju turystyki Gminy Gniew. Urząd Miasta i Gminy Gniew.
10.Piotrowski, P. (2012). Determinanty skuteczności wydarzeń marketingowych w tworzeniu turystycznego wizerunku miasta. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 119, 153‒161.
11.Rumpel, P., Siwek, T. (2006). Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny, 78, 191–205.
12.Sekuła, A. (2005). Marketing terytorialny. W: M. Daszkowska (red.), Marketing. Ujęcie systemowe. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
13.Smalec, A. (2012). Rola event marketingu w kształtowaniu marki regionu. W: M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.), Marketing ‒ aktualne problemy i kierunki ewolucji (s. 247‒255). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
14.Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
15.Szromnik, A. (2011). Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
16.Szromnik, A. (red.). (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków: Wydawnictwo edu-Libri.
17.Zabrocki, R. (2016). Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 255‒265.