Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Analiza rynku przypraw w Polsce
(The Analysis of the Spices Market in Poland)

Authors: Joanna Newerli-Guz
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: spices market producers import export
Year of publication:2017
Page range:9 (167-175)
Klasyfikacja JEL: L10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Spices are one of the most important ingredients of food, shaping its sensory features. The paper presents the synthetic characteristics of the spices market in Poland, based on literature data. It presents the place of the Polish spices trade on the world market, the level of imports, exports, manufacturers and clients of such products.
Download file

Article file

Bibliography

1.ESA (10.05.2017). Definition of culinary herbs and spices. European Spice Association. Pobrano z: http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa/esa-defintions-for-culinary-herbs-and-spices.pdf.
2.FAO (21.11.2016). FAO spices. Pobrano z: http://www.fao.org/es/faodef/fdef10e.htm.
3.GUS (2012). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
4.IŻŻ (21.01.2017). Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 2016. Pobrano z: http://www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukowcy-zmodyfiko wali-zalecenia-dotyczace-zdrowego-zywienia.
5.Newerli-Guz, J. (2009). Marka własna produktów żywnościowych na przykładzie przypraw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 259‒265.
6.OEC (21.04.2017). The Observatory of Economic Complexity. Pobrano z: http://atlas.media.mit.edu/en/ profile/hs02/091099/.
7.PKWiU (19.08.2015). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z roku 2015 pozycja 10.84. Pobrano z: https://krdp.pl/files/aktyprawne/534(1).pdf.
8.PN-A-86967:1998, Przyprawy ziołowe - mieszanki przyprawowe, Polski Komitet Normalizacyjny.
9.PN-A-87022:1994. Przyprawy ziołowe. Nazewnictwo botaniczne. Polski Komitet Normalizacyjny.
10.PN-A-94000:1986. Koncentraty spożywcze. Klasyfikacja, nazwy i określenia. Polski Komitet Normalizacyjny.
11.Portal Spożywczy (03.04.2017). Prezes McCormick Polska: Konsumenci jedzą coraz ostrożniej i są coraz bardziej świadomi. http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/prezes-mccormick-polska-konsumenci-jedza-coraz-ostrozniej-i-sa-coraz-bardziej-swiadomi,133459.html.
12.Procner, A. (2007). Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, cz. 1. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 55.
13.Rokicki, T., Wiluk, M. (2016). Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 16,31, (2), s. 269‒278.
14.UOKiK (2007). Raport z badania rynku przypraw w Polsce. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.