Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej
(The Interdependance of Notifications in the New Approach from the Countries of Western and Eastern European Union)

Authors: Marcin Pigłowski
Akademia Morska w Gdyni
Keywords: European Union Poisson regression correlation analysis notifications new approach
Year of publication:2015
Page range:10 (57-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The new approach covers the products or issues that may threaten the safety, health of the consumer or environmental protection. The purpose of the paper is to examine the mutual interdependence of the notifications on the new approach from the Western and Eastern European Union (EU) countries. Number of notification (allowing the assessment of compliance in respect of the new approach) from Western EU countries is three times higher than from the Eastern EU countries. The value of Pearson correlation coefficient (0.93) indicated that the correlation of the number of notifications between these groups of countries is very high. The value of the Wald statistics and probability, calculated within the Poisson regression indicated that estimated parameters: notifications from the Western or Eastern EU countries (according to the adopted model) are statistically significant. However, on the basis of estimation of these parameters it can be concluded that increasing of the number of notifications from the Eastern EU countries causes a much larger increase in the number of notifications from the Western EU countries, leading to even greater disparities in the number of notifications. Therefore the European Commission should take action (including legal entities) in order to develop conformity assessment related to the new approach in the Eastern EU countries.
Download file

Article file

Bibliography

1.Crewson P., Applied statistics handbook, AcaStat Software, Leesburg 2008.
2.Harańczyk G., Wychodząc poza prostą regresję – modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń, StatSoft Polska, Kraków 2011.
3.Hutyra A., Dyrektywy nowego podejścia i oznaczenie CE. Wprowadzanie wyrobów przemysłowych na rynek Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańsk 2001.
4.Komisja Europejska, New Approach Notified and Designated Organisations Information System (Nando), http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.
5.Messerlin P.A., Palmeter D., Technical Regulations and Industry Standards (TRIS), w: Regulatory barriers and the principle of non-discrimination in world trade law: past, present, and future, red. T. Cottier, P.C. Mavroidis, P. Blatter, University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
6.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Modele liniowe i nieliniowe, t. 2, StatSoft Polska, Kraków 2007.
7.Urząd Publikacji, EUR-Lex. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl.
8.Young A.R., The incidental fortress: the single european market and world trade, „Journal of Common Market Studies” 2004, No. 2 (42).