Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-42
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim
(The Logistics Process of Selecting Suppliers in Private Label Creation of a Food Products. Case Study of Polish Food Companies on the African Market)

Authors: Radosław Drozd
Politechnika Gdańska

Michał Szymański
Politechnika Gdańska
Keywords: export retail network African market food sector creating private label process of selecting suppliers
Year of publication:2015
Page range:12 (521-532)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main objective of the paper is to analyze the supplier selection process in developing own brand of food products. This analysis concerned a case of Polish food companies in African market. Input data was collected by the authors during a three-year selection process for private label suppliers for a leading retail chain in the Republic of South Africa and in the course of supervising deliveries to six African countries. The study presents a practical method of dividing the process of verification of suppliers into eight stages. The method proved to be practical because throughout the period of supply and cooperation between the manufacturer and the retail chain quality problems were successfully eliminated, despite strong concerns mostly resulting from carefulness in approach. At the end of the paper the authors present the most important advantages and disadvantages of the African market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baltas G., Argouslidis P., Consumer characteristics and demand for store brands, „International Journal of Retail and Distribution Management” 2007, Vol. 35, Iss. 5.
2.Baltas G., A combined segmentation and demand model for store brands, „European Journal of Marketing” 2003, Vol. 37, No. 10.
3.Corstjens M., Lal R., Building store loyalty through store brands, „Journal of Marketing Research” 2000, Vol. 37, No. 3.
4.Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Poznań 2001.
5.Hermanowski J., Handel zagraniczny: Poradnik, Wyd. Univers, Warszawa–Zielona Góra 2004.
6.Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik eksportera, Wyd. Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2005.
7.Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
8.Lewandowski J., Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004.
9.Świerczek A., Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka” 2007, nr 1.