Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
(Key Factors Determining the Consumer Behaviours on the Example of the Inhabitants of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship)

Authors: Katarzyna Liczmańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Keywords: satisfaction brand purchasing process consumption trends consumer behaviours
Year of publication:2015
Page range:12 (107-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Trends that can be observed in consumer behaviours are an extremely valuable database for entrepreneurs. All conditions of purchase decisions are analysed in detail and form the basis for strategic decisions, being the foundation of matching offers to customers’ needs and expectations and of the increase in their level of satisfaction. The considerations contained in the paper lead to the determination of current major trends in consumer behaviours in the area of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship. The paper presents the results of two complementary primary research studies conducted in the period of April–June 2012. The research technique applied was the questionnaire interview.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska-Woś M., Wybrane czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumenta, w: Marketing. Ujęcie relacyjne, red. M. Brzozowska-Woś, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
2.Foxall G.F., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
3.Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
4.Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
5.Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
6.Hołub J., Perenc G., Rosa G., Podstawy marketingu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
7.Karczewska M., Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych nr 5, Wyd. Grupa Naukowa Pro Futuro, Fundacja dla AGH Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków 2010.
8.Liczmańska K., Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 6, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
9.Liczmańska K., Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 1, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.
10.Liczmańska K., Konarski S., Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013.
11.Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – zarządzanie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
12.Pogorzelski J., Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008.
13.Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2001.
14.Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
15.Wiśniewska A., Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005.
16.Wiśniewska A., Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie, vol. 39, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
17.Smalec A., Nabywca w procesie podejmowania decyzji zakupu, w: Zachowania nabywców, red. G. Rosa, J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
18.Zarządzanie relacjami z klientem, red. A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009.