Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników
(Assessment of Selected Mobile Applications from Users’ Perspective)

Authors: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska
Keywords: mobile applications smartphone users interface mobile market
Year of publication:2015
Page range:12 (83-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is to evaluate selected mobile applications from the perspective of designed interface and functionality. The evaluation was conducted in two stages. The first part of the research concerned the frequency and the manner of use of mobile applications by smartphone users. The next stage of the study concerned the assessment of the applications “Toruń” and “Poznam Poznań” [discoveri Poznan], which are information systems about objects in urban space. The evaluation was conducted based on the following criteria: content, navigation and structure, interaction, layout and graphics, the ability to enter data, usefulness. Comparison of the assessed applications leads to a conclusion that “Torun” turns out to be a better application for the users, gaining grade point average of 3.8, while the application “Poznam Poznań” received a 3.1 grade point average.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aplikacje mobilne. Raport, interaktywnie.com/download/68/.
2.Badzińska E., Gołata K., Szczepański M., Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015.
3.Badzińska E., Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, red. J. Buko, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
4.Generation Mobile 2014, http://2014.generationmobile.pl/raport (26.04.2015).
5.Google play, https://play.google.com.
6.Mureta Ch, APP imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces, Helion, Gliwice 2013.
7.Pawełoszek-Korek J., Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
8.Prussak W., Ergonomiczne zasady projektowania interfejsu systemu mobilnego korzystania z informacji przestrzeni miejskiej, w: Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, red. M. Goliński, M. Sz
9.Szafrański M., Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w „Zintegrowanym systemie wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”, w: Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, red. M. G
10.Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.