Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych
(Attitudes of Final Buyers to New Food Products)

Authors: Sebastian Białoskurski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Keywords: consumer trends food products attitudes of buyers buyers new products
Year of publication:2015
Page range:12 (11-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper identifies and examines the attitudes of final buyers and contemporary trends associated with the consumption of food. The paper also verifies the opinion the relatively low acceptance of new food products by the final buyers. The paper consists of two parts: theoretical and empirical. The empirical part uses the questionnaire survey method. The survey was carried out among final food buyers representing two voivodeships (Lubelskie and Mazowieckie). The results of this survey show the considerable interest of respondents with the new consumer trends. Moreover, according to the respondents the most important reason of the lack of acceptance regarding some new products is introducing only minor changes in the new products, what makes that potential buyers perceive these products as very similar to the existing ones.
Download file

Article file

Bibliography

1.Hartman J., Heurystyka marketingu, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 9.
2.Karliński K., Odkryj ważne i niezaspokojone, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 7.
3.Kotler on marketing: how to create, win and dominate markets, www.altfeldinc.com/pdfs/Kotler.pdf.
4.Pogorzelski J., Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008.
5.Ries A., Trout J., 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000.
6.Rutkowski K., Zaremba M., Koncepcja efektywnej obsługi klienta (ECR), w: Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2002.