Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej
(The Use of Social Media in the Brand Image Management in the Crisis Situations)

Authors: Kinga Stopczyńska
Uniwersytet Łódzki
Keywords: brand internet crisis situation brand image social media
Year of publication:2015
Page range:12 (165-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Creating the image of the brand constitutes the base for its market success. Suitable emotional involvement of its customers directly affects not only their purchasing behavior but primarily their communications actions that build its value. However, in order the brand message can be routed to the widest audience there are necessary appropriate media that must be used. In this role perfectly suited are social media. Almost 24 hours daily contact with the customer and continuous dialogue with customer cause that both the brand and the customer become extremely close. This linking bond becomes particularly important in crisis situations. Appropriate use of social media in dealing with crisis situations can not only solve the problem but above all transform it for the success of the brand image enhancement. The uniqueness of social media in this situation is primarily based on the fact that in averting the crisis there are engaged customers, often themselves becoming the main public influencers. However, it has to be kept in mind that this is only possible when a company had previously conducted activities on social media in order to build such a loyal community.
Download file

Article file

Bibliography

1.10 najcenniejszych marek na świecie, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13954101,10 _najcenniejszych_marek_na_swiecie.html#ixzz3elp2x33q.
2.Czerniak-Fabjaniak K., Internetowe media społecznościowe, jako narzędzie public relations, w: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
3.D’Alessandro D.F., Kreowanie marki. Jak wykreować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu, Wyd. RM, Warszawa 2001.
4.Encyklopedia popularna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
5.Grzywińska I., Kryzys w social media, raport z badania, Agencja SW Research, 2012.
6.Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, „Business Horizons” 2010, No. 53.
7.Kaznowski D., Social media – społeczny wymiar internetu, w: E-marketing, red. J. Królewski, P. Sala, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
8.Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PRO-media CD, Łódź 1998.
9.Mendelson B.J., Social media to ściema, Helion, Gliwice 2014.
10.Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2003.
11.Najcenniejsze marki świata 2015. Apple dominuje, www.forbes.pl/najdrozsze-marki-swiata-2015-apple-dominuje,artykuly,194417,1,1.html.
12.Nowak J., Social media jako sieci obiegu przekazów medialnych, „Nowe Media” 2012, nr 3.
13.Rettberg J.W., Blogowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
14.Szlak J., Real-time marketing – od śmiesznych obrazków do poważnego biznesu, www.marketing-news.pl/article.php?art=2427.
15.Szot D., Cztery strategie, które pomogą zarządzać kryzysem w social mediach, http://socialpress.pl/2011/09/cztery-strategie-ktore-pomoga-zarzadzac-kryzysem-w-social-mediach/#.
16.Szymczak F., Zarządzanie kryzysem w firmie cz. 3 – reguła 5p, http://newpr.pl/wp-content/uploads/2013/08/Zarz%C4%85dzanie-kryzysem-w-firmie-cz.-3-%E2%80%93-regu%C5%82a-5P.pdf.