Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów
(New Marketing Trends in the Reception of Young Consumers on the Example of a Selected Group of Students)

Authors: Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska
Keywords: personalization research e-marketing young consumers marketing trends
Year of publication:2015
Page range:12 (93-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is to confront subjectively chosen marketing trends connected directly with relations with consumers, indicated by marketing experts as mainstreams in contemporary B2C marketing with the results of own research. The own research concerned the knowledge of newest trends of consumer marketing by chosen group of young consumers. The important conclusions are that new marketing trends are moderately known to the research participants and their attitude to the latest solutions in B2C marketing, particularly within e-marketing, mobile, buzz and sustainable marketing, is quite skeptical.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzustewicz P., Marketing 3.0 — nowe podejście do tworzenia wartości, „Marketing i Rynek” 2014, nr 2.
2.Kręzel J., Marketing i gender, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 7.
3.Niedzielska A., Marketing w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2014, nr 11.
4.Niedzielska A., Nowe trendy w komunikacji marketingowej w Internecie w odbiorze młodych użytkowników na przykładzie wybranej grupy studentów, „Logistyka” 2015, nr 2.
5.Niedzielska A., Sensory marketing – prawda czy manipulacja?, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik, t. 2.
6.Pabian A., Marketing sensoryczny, „Marketing i Rynek” 2011, nr 1.
7.Zubiel-Kasprowicz M., Po co marketingowi gender, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 1.