Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Prospects for the Development of Social Media marketing in Communication with 55+ Patients in the Aspect of Digital Exclusion Risk)

Authors: Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Karolina Sobczyk
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Michał Wróblewski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Keywords: marketing social media health care public health
Year of publication:2016
Page range:8 (225-232)
Klasyfikacja JEL: I10 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Social media build relationships and support the flow process of health information. No access nor use of the modern media can lead to the digital exclusion and negatively affect health of a defined population. The objective of the article is to assess the possibility of using social media tools of marketing communication with patients over 55 years of age. To reach the objective a quantitative questionnaire research was made among students of University of the Third Age of Medical University of Silesia in Katowice. The results of the research show that there has been a wide variation in the use of the latest digital technology (i.e. internet and social media) by the researched 55+ patients. It is concluded that despite the lack of homogeneity in access to the latest digital technology, the active group over 55 years is steadily growing, which gives a chance for the dissemination of health-related communication via social media marketing.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batorski, D., Płoszaj, A. (2012). Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014‒2020. Pobrano z: www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3513/ekspertyza_mrr_kompetencjecyfrowe_2014-2020.pdf.
2.Królewski, J., Sala, P. (red.). (2014). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Liczby polskiego Internetu 2016. Raport (30.04.2016). Pobrano z: http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2016/.
4.Loedl, P. (2011). Social media. Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady. Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera.
5.Martin, M. (24.05.2016). Real stats on social media’s explosion since the first social media day. Pobrano z: www.ovrdrv.com/real-stats-on-social-medias-explosion-since-the-first-social-media-day/.
6.Media społecznościowe przez pryzmat wieku użytkowników– Gemius 2015. Raport (20.05.2016). Pobrano z: https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/media-spolecznosciowe-przez-pryzmat-wieku-uzytkownikow-1787.html.
7.Nowak, M, Kaliska, A, Biegun, P. (2014). Mobilne trendy – jeszcze szybciej! Marketing w Praktyce, 2 (192).
8.Podlaski A. (2011). Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
9.Social media 2015. Użytkownicy i trendy. Raport (20.05.2016). Pobrano z: https://ircenter.com/social-media-2015-uzytkownicy-i-trendy/.
10.Żurawski, T. (2015). Jak mówić do 50+. Marketing w Praktyce, 2 (192).