Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci
(Brand as a Purchase Determinant on Certified Baby Food Market)

Authors: Dominika Kuberska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Karolina Suchta
doktorantka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: brand purchase determinants certified baby food
Year of publication:2016
Page range:10 (351-360)
Klasyfikacja JEL: D12 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the article is to present the results of research on mothers’ behavior concerning the use of certified baby food products with special emphasis on brand as a determinant of their purchasing decisions. Following the objective, a survey study was conducted in which the role of brand in the purchase process was analyzed. Through the study it was confirmed that brand is one of key determinants guiding mothers’ behavior. It was also established that mothers tend to be loyal customers of brands of certified baby food products.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baby food market is expected to reach $72.7 billion, worldwide, by 2020 (2015). Allied Market Research. Pobrano z: www.prnewswire.com/news-releases/baby-food-market-is-expected-to-reach-727-billion-worldwide-by-2020-532316242.html.
2.Chorąży, K. (2012). Miliard w kaszkach, soczkach i deserkach. Wiadomości Handlowe, 5 (115), 54‒55.
3.Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
4.Keller, K.L. (2015). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
5.Kołodrub, M. (2009). Raport o polskim rynku żywności dla niemowląt i dzieci w okresie czerwiec 2007 – maj 2008. Pobrano z: www.nutricia.com.pl/cliparts/press_room/BF_raport/2008/Raport_Rynku_Zywnosci_dla_Niemowlat_i_Dzieci_2007_2008.pdf.
6.Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
7.Liczmańska, K. (2008). Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 1, 87‒99.
8.Liczmańska, K. (2013). Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 285‒295.
9.Marketline Industry Profile: Global Baby Food (2014). Global, 9.
10.Nutricia (2014). Pobrano z: http://dystrybucja.eurocash.pl/wp-content/uploads/2014/03/ulotka_Nutricia.pdf.