Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich
(External Marketing of the Rail Carrier on the Passenger Market)

Authors: Grażyna Rosa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: external marketing passenger market transport services
Year of publication:2016
Page range:11 (245-255)
Klasyfikacja JEL: L92 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the essence and instruments of external marketing of the company Przewozy Regionalne sp. z o.o. [Ltd.] on the passenger transport market. The external marketing of this company consists, according to the proposed definition, of the activities in the fields of product, promotion (including the physical evidence), pricing and distribution (including an efficient process). The objective of the article is to identify existing external marketing activities of the leading rail carrier on the Polish passenger market ‒ the company Przewozy Regionalne sp. o.o. [Ltd.] and to indicate the activities planned for the future.
Download file

Article file

Bibliography

1.Armstrong, G., Kotler, Ph. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
2.Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2006). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
3.Gilmore, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: PWE.
4.Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA.
5.Mindur, L., Rosa, G. (2014). Marketing usług transportowych. W: L. Mindur (red.). Technologie transportowe (s. 602‒603). Warszawa–Radom: ITE‒PIB.
6.Plan rzeczowo-finansowy spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na 2016 rok (roczny plan działalności), czerwiec 2016.
7.Rocznik statystyczny (2015). Warszawa: GUS.
8.Rosa, G. (2013). Konkurencja na rynku usług transportowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Rosa, G. (2015). Konsument na rynku usług transportowych. W: G. Rosa (red.). Konsument na rynku usług (s. 273). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Rosa, G. (2016). Marketing w XXI wieku. W: G. Rosa, J. Perenc, I. Ostrowska (red.). Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego (s. 18). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.