Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
(Theoretical and Methodological Challenges of Lifestyle Research: from Psychographics to Poststructuralist Analysis)

Authors: Michał Cebula
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Keywords: lifestyle market segmentation poststructuralist analysis psychographics
Year of publication:2016
Page range:8 (117-124)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In marketing, lifestyles have received attention with the evolution of approaches to market segmentation: from simple sorting by demographic categories to more refined schemes based on ways of life, motivations or values. The article argues that two theoretical perspectives that have long dominated consumer research – psychographic lifestyle analysis and object signification analysis – have become less useful in „postmodern” era. Drawing on literature review, an alternative poststructuralist approach for analyzing lifestyles is developed. This analysis opens up new vistas for researchers (e.g. call attention to social boundaries and prominence of ways of consumption). The paper concludes with some guidance how to improve measurement of consumption patterns using survey data.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Scholar.
2.Cebula, M. (2013a). Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury? Studia Socjologiczne, 209 (2), 97‒125.
3.Cebula, M. (2013b). Konsumpcja statusowa – między praktyczną świadomością a strategicznym działaniem. Kultura i Społeczeństwo, 57 (4), 1‒28.
4.Douglas, M. (2008). W obronie zakupów. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności (s. 338). Kraków: Wydawnictwo Znak.
5.Fuat Firat, A., Schultz II, C.J. (1997). From segmentation to fragmentation. Markets and marketing strategy in the postmodern era. European Journal of Marketing, 31 (3/4), 183‒207.
6.Holt, D.B. (1997a). Poststructuralist lifestyle analysis: conceptualizing the social patterning of consumption in postmodernity. Journal of Consumer Research, 23 (4), 326‒350.
7.Holt, D.B. (1997b). Distinction in America? Recovering Bourdieu’s theory of tastes from its critics. Poetics, 25 (2‒3), 93‒120.
8.Jacyno, M. (2012). Style życia. W: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie (s. 271‒312). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Jarness, V. (2015a). Cultural vs economic capital: Symbolic Boundaries within the middle class. Sociology, 24.
10.Jarness, V. (2015b). Modes of consumption: From „what” to „how” in cultural stratification research. Poetics, 53, 65‒79.
11.Kahle, L.R., Beatty, S.E., Homer, P.M. (1986). Alternative masurement approaches to consumer values – List of Values (LOV) and Values and Life-Style (VALS). Journal of Consumer Research, 13 (3), 405‒409.
12.Petev, I.D. (2013). The association of social class and lifestyles: persistence in American Sociability, 1974 to 2010. American Sociological Review, 78 (4).
13.Wells, W. (1975). Psychographics: a critical review. Journal of Marketing Research, 12 (2), 196‒213.
14.Wells, W., Tigert, D. (1971). Activities, Interests and Opinions. Journal of Advertising Research, 11 (4), 27‒35.
15.Wójcik, P. (2004). Style życia jako podstawa segmentacji konsumentów. W: P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych (s. 171‒178). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.