Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339     DOI: 10.18276/me
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (9) 2018

Year of publication: 2018

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Epigramat Boleslaus II Audax z cyklu Vitae Regum Polonorum Klemensa Janicjusza jako tradycja


(Epigram “Boleslaus II Audax” from the “Vitae Regum Polonorum” series by Klemens Janicki as the tradition)
14 (5-18) Krystian Słomka vel Słomiński More
2.

„Pamięć, która jest trwalsza od prochów…” – rzecz o Annie Wazównie i mowie Martina Opitza jej poświęconej


(“Memory stronger than ashes...” – on Anna Vasa of Sweden and a funeral speech by Martin Opitz devoted to her)
17 (19-35) Monika Wicha More
3.

Strategie obrazowania ciała Chrystusa w wybranych barokowych utworach pasyjnych


(Manners of depicting Christ’s body in selected Baroque passion works)
17 (37-53) Monika Pasek More
4.

О медведескорпионах из русских переводов Метаморфоз Овидия с польского языка начала XVIII века


(About ‘scorpiobears’ in the Russian translations from Polish verse “Księgi Metamorphoseon” (1638))
15 (55-69) Екатерина А. Матвеенко More
5.

Dwie mowy Wojciecha Miaskowskiego wygłoszone na pogrzebie Wojciecha Gajewskiego – edycja krytyczna


(Two speeches by Wojciech Miaskowski made at the funeral of Wojciech Gajewski – critical edition)
9 (71-79) Artur Oźlański More
6.

Autorzy


(Authors)
1 (95-95) --- More