Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 2
DWIE FENOMENOLOGIE (HUSSERL – PERLS) ORAZ ICH FUNKCJE W PEDAGOGICZNYM PROCESIE BADAWCZYM - tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman -

Autorzy: Krystyna Ablewicz
Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (46-64)
Pobierz plik

Plik artykułu