Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp.2016.1.1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2016, tom 1, numer 1
Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne

Autorzy: Janusz Krysztofik
Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie

Anna Piestrzyńska
Akademia Ignatianum w Krakowie

Anna Walulik
Akademia Ignatianum w Krakowie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (49-60)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu