Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp.2016.1.1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2016, tom 1, numer 1
BADANIA EDUKACJI Z PERSPEKTYWY PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ - KILKA UWAG TEORETYCZNYCH

Autorzy: Tomasz Gmerek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rok wydania:2016
Liczba stron:21 (15-35)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu