Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Autorzy: Marcin Kaczmarek ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: sektor publiczny rachunkowość budżetowa zarządzanie policją
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (121-129)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie poziomu wykorzystania informacji pochodzących z rachunkowości przez pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Metodologia badania – Badanie dotyczyło obszarów: planowania budżetowego, rachunkowości, analizy, informacji zarządczych. Dokonując analizy praktycznego wykorzystania informacji pochodzących z systemu rachunkowości można założyć, że kryterium klasyfikacji funkcji rachunkowości dobrze scharakteryzuje aktualne i oczekiwane potrzeby, gdyż określi rolę rachunkowości w procesie zarządzania oraz jej zadania wobec zarządzania. Wynik – Wynikiem badania są odpowiedzi respondentów i ich analiza służąca budowie modelu zarządzania Policją w kolejnych etapach realizacji charakteryzowanego projektu. Przedstawiony materiał jest wycinkiem badań z całego projektu. Oryginalność/Wartość – Materiał został opracowany w ramach projektu rozwojowego, pt.: „Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami”, finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki mają wartość naukową oraz wdrożeniową będąc źródłem informacji do budowy modelu zarządzania w Policji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Flakiewicz W., Informacyjne systemy sterowania systemami ekonomicznymi ze szczególnym uwzględnieniem SIK (stan, ograniczenia, kierunki rozwoju), Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 151, Wrocław 1979.
2.Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin Warszawa 1996, s. 20.
3.Karmańska A., Atrybuty Systemu Informacyjnego (SI) w przedsiębiorstwie, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006, s. 136.
4.Kiziukiewicz T., Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych, w: Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2006, s. 54.
5.Kiziukiewicz T., Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 261, Prace Katedry Rachunkowości nr 2, Szczecin 1984, s. 60.
6.Nowak E., Rachunkowość, jako system informacyjny przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994, nr 690, s. 79.
7.Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977, s. 19.
8.Terebucha E., System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1982, s. 46-51.
9.Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 41-50.