Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Legal regulations of internal audit in Poland
(Regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce)

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (367-375)
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny; sektor finansów publicznych; plan audytu; sprawozdanie z wykonania zadania audytowego
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Kazimiera Winiarska
Uniwersytet Szczeciński, WNEiZ, Instytut Rachunkowości

Abstrakt

Cel – W artykule zaprezentowano opublikowane akty prawne regulujące audyt wewnętrzny w Polsce. Metodologia badania – Badania polegały na analizie regulacji prawnych w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Wynik – Z przeglądu regulacji prawnych audytu wewnętrznego w Polsce wynika, że dotyczą one wyłącznie sektora finansów publicznych. Oryginalność/Wartość – Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania rekomendacji w sprawie audytu wewnętrznego w pozostałych sektorach gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of 27 August 2009 – Public Finance Law (Journal of Laws of 2016, item 1870, as amended).
2.Y.Alkafaji, S.Hussain, A.Khallaf, M.A.Majdalawieh: Characteristics of an Internal Audit Activity, Report I. Institute of Internal Auditors, Altamante Springs 2010.
3.Announcement of the Minister of Development and Finance of 12 December 2016 on internal audit standards for public sector entities (Journal of the Minister of Development and Finance, item 28).
4.Announcement of the Minister of Finance of 7 November 2017 on the standard information about performance of internal audit activity (Journal of the Minister of Finance, item 220).
5.Regulation of the Minister of Finance of 29 December 2009 on audit committee (Journal of Laws of 2016, item 2049).
6.Regulation of the Minister of Finance of 4 September 2015 on internal audit and information about the work and results of the audit (Journal of Laws, item 1480, as amended).
7.K.Winiarska. Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, p. 106.