Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)
(Jakość informacji o połączeniach jednostek pod wspólną kontrolą ujawnianych na podstawie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej)

Autorzy: Magdalena Janowicz
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunowości
Słowa kluczowe: połączenia spółek sprawozdania finansowe ujawnienia spółki publiczne MSSF/MSR
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (99-107)
Klasyfikacja JEL: G34 K20 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ocena jakości ujawnień na temat połączeń spółek, prezentowanych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych stosujących MSSF. Metodologia badania – Analiza literatury oraz aktów prawnych, analiza treści, metoda dedukcji oraz indukcji. Wynik – Badanie empiryczne wskazuje na niską jakość ujawnień na temat połączeń spółek, co może mieć negatywny wpływ na użyteczność informacji dostarczanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Oryginalność/Wartość – Wyniki badania mogą być wykorzystane na potrzeby polepszenia bieżącej sytuacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Garstecki, D. (2014). Porównywalność a przydatność sprawozdań finansowych. Analiza w ujęciu metodologii K.R. Poppera. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(4), 7–22.
2.Gierusz, B., Martyniuk, T. (2017). Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88/1), 231–240. DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-22.
3.IASB (2013). Agenda Paper 14: Business Combinations under Common Control: Research project status update, http://www.ifrs.org (access 10 April 2018).
4.IASB (2016). Agenda Paper 23B: Business Combinations under Common Control: Application of the predecessor method, http://www.ifrs.org (access 10 April 2018).
5.International Accounting Standard (IAS) 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (2003). IFRS Foundation.
6.International Financial Reporting Standard (IFRS) 3. Business Combinations (2008). IFRS Foundation.
7.Janowicz M. (2017). Business combinations under common control in International Financial Reporting Standards – is authoritative accounting guidance needed?. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 93 (149), 97–111. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3191.
8.Kogut J. (2014). Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329, 161–171.
9.Patton A.J., Verardo M. (2012). Does beta move with news? Firm-specific information flows and learning about profitability. The Review of Financial Studies, 25, 2789–2839.
10.Rówińska, M. (2016). Przydatność – podstawowa cecha informacji finansowej? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2 (80), 517–523. DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-55.
11.The Accounting Act of 29 September 1994, Journal of Laws of 2018, item 395 with further amendments.
12.The Conceptual Framework For Financial Accounting (2010). IFRS Foundation.
13.Wójtowicz T. (2015). Aspekty praktyczne użyteczności sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (183), 167–180. DOI: 10.5604/16414381.1155823.
14.Xing, X., Yan, S. (2018). Accounting information quality and systematic risk. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1–19. DOI: 10.1007/s11156-018-0703-z.