Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (185-195)
Słowa kluczowe: dojrzałość zarządzania ryzykiem; podejście procesowe; technologie informatyczne
Autorzy: Wojciech Fliegner
UE Poznań

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem oraz jego aspektów procesowych i na tym tle scharakteryzowanie zakresu wsparcia tego modelu przez technologie informatyczne. Metodologia badania – Studia literaturowe, obserwacje praktyki gospodarczej, metoda dedukcji. Wynik – Prezentacja procesowych i informatycznych aspektów dojrzałości zarządzania ryzykiem. Oryginalność/Wartość – Opracowanie narzędzia diagnozującego gotowość organizacji do wykorzystania mniej lub bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie ryzykiem.

Pliki opcjonalne

16_fliegner.w_rysunek_1_-_zintegrowane_podejscie_do_grc.doc Pobierz
16_fliegner.w_rysunek_2-_realizacja_koncepcji_grc_w_systemie_sap.doc Pobierz
16_fliegner.w_rysunek_3_-_propozycja_kompleksowego_wsparcia.doc Pobierz
Pobierz plik

Plik artykułu