Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Zróżnicowanie determinant wypłaty dywidendy przez przemysłowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2017

Autorzy: Aleksandra Pieloch-Babiarz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe: dywidenda spółki przemysłowe makroekonomiczne determinanty polityki dywidendy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (313-324)
Klasyfikacja JEL: G02 G10 G35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wykazanie zróżnicowanej roli i znaczenia mikro- i makroekonomicznych czynników kształtujących wypłatę dywidendy przez przemysłowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania – W przeprowadzonych badaniach empirycznych nad efektami działania przemysłowych spółek notowanych na GPW w latach 2001–2017 wykorzystano przekrojowo-czasowy logistyczny model regresji (łącznie 2209 obserwacji), współczynnik pseudo-R2 oraz test istotności różnic t-Studenta i test Cochrana-Coxa. Wynik – Wypłata dywidendy zależała głównie od czynników mikroekonomicznych, a szczególnie od rentowności aktywów całkowitych i wypłaty dywidendy w latach ubiegłych, zaś w mniejszym stopniu warunkowana była czynnikami makroekonomicznymi. Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy wzrastało wraz ze wzrostem dynamiki PKB, dynamiki nakładów inwestycyjnych, dynamiki indeksu WIG i wzrostem wartości PMI. Oryginalność/wartość – Wartością dodaną artykułu jest wypełnienie luki w literaturze przedmiotu przez przedstawienie wyników badań empirycznych zawierających relatywnie szersze spektrum determinant z uwzględnieniem w analizie ilościowych i jakościowych czynników makroekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker, M., Wurgler, J. (2004). Appearing and Disappearing Dividends: the Link to Catering Incentives. Journal of Financial Economics, 73 (2), 271–288.
2.Bankier.pl. Pobrano z: https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/pmi-polska-pol (10.02.2018).
3.Black, F. (1976). The Dividend Puzzle. Journal of Portfolio Management, 2, 5–8.
4.Booth, L., Zhou J. (2008). Market Power and Dividend Policy: A Risk Based Perspective. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1296940 (15.02.2018).
5.Brav, A., Graham, J.R., Harvey, C.R., Michaely, R. (2005). Payout Policy in the 21st Century. Journal of Financial Economics, 77 (3), 483–527.
6.Bukalska, E. (2013). Rentowność i płynność a dywidendy i wykupy akcji. Zarzadzanie i Finanse, 2, 31–42.
7.DeAngelo, H., DeAngelo, L. (2007) Payout Policy Pedagogy: What Matters and Why. European Financial Management, 13, 11–27.
8.Eije, H., Megginson, W.L. (2008). Dividends and Share Repurchases in European Union. Journal of Financial Economics, 89 (2), 347–374.
9.Fisher, K.L., Statman, M. (2000). Cognitive Biases In Market Forecast. Journal of Portfolio Management, 27 (1), 72–81.
10.Frankfurter, G.M., Wood, B.G. (2002) Dividend Policy Theories and Their Empirical Tests. International Review of Financial Analysis, 11, 111–38.
11.French, D.W., Varson, P.L., Moon, K.P. (2005). Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return. The Financial Review, 40, 361–379.
12.Fuller, K., Goldstein, M. (2011). Do Dividends Matter More in Declining Markets? Journal of Corporate Finance, 17, 457–473.
13.Gajdka, J. (2013). Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
14.GUS. Pobrano z: http://bdm.stat.gov.pl (29.01.2018).
15.InfoStrefa. Pobrano z: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/index (9.01.2018).
16.Jabłoński, B., Kuczowic, J. (2016). Makroekonomiczne determinanty polityki dywidend. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 288, 77–89.
17.Jacob, M., Jacob, M. (2010). Taxation, Dividends and Share Repurchases: Taking Evidence Global. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48 (4), 1241–1269.
18.Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie.
19.Notoria Serwis. Pobrano z: https://www-1emis-1com-100418av9257c.han3.lib.uni.lodz.pl (5.02.2018).
20.Pieloch-Babiarz, A. (2016). Neoclassical and Behavioral Determinants of Dividend Payout Policy. W: A. Jaki, T. Rojek (red.), Effectiveness and Competitiveness of Modern Business (s. 241–254). Cracow: Foundation of the Cracov University of Economics.
21.Pieloch-Babiarz, A. (2017a). Determinants of Payout Policy and Investment Attractiveness of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12 (4), 675–691.
22.Pieloch-Babiarz, A. (2017b). Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie. Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodzensis, 1 (327), 75–92.
23.Pieloch-Babiarz, A. (2017c). Wyniki ekonomiczne a atrakcyjność inwestycji w akcje spółek wypłacających dywidendę i nabywających akcje własne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 322, 151–167.
24.Skousen, M. (2011), Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja. Warszawa: Fijorr Publishing.
25.Stanisz, A. (2006a). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska.
26.Stanisz, A. (2006b). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska.
27.StochWatch.pl. Pobrano z: https://www.stockwatch.pl/dywidendy/ (10.02.2018).
28.Swanson, Z., Sivarama, V. (2014). Determinants of Dividend Payout. International Journal of Business, Accounting, & Finance, 8 (2), 111–119.
29.Wypych, M. (2015). Koncentracja własności a wypłata dywidendy na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 783–792.
30.Wyrobek, J. (2016). Determinanty polityki dywidendy spółek giełdowych w Polsce. Warszawa: Texter.