Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-66
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Polityka refundacji wyrobów leczniczych w krajach europejskich

Autorzy: Justyna Kujawska
Słowa kluczowe: polityka refundacji leków wydatki publiczne i prywatne na produkty farmaceutyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (773-781)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Charakterystyka polityki refundacji leków oraz wysokości wydatków na produkty farmaceutyczne w krajach europejskich. Metodologia badania – Analiza literatury dotyczącej polityki refundacji produktów farmaceutycznych. Analiza informacji statystycznych dotyczących publicznych i prywatnych wydatków na zakup produktów farmaceutycznych. Wynik – W państwach Europy Zachodniej zakupy produktów farmaceutycznych w znacznej części są finansowane ze środków publicznych. Niedobory w finansowaniu publicznym pokrywane są często poprzez prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej częściej korzystają z leków generycznych niż innowacyjnych. Przeważa finansowanie prywatne nad publicznym. Niski udział ubezpieczeń prywatnych powoduje, że wydatki na leki są znaczącą pozycją w wydatkach bezpośrednich gospodarstw domowych. Oryginalność/wartość – Istnieje niewiele opracowań dotyczących analizy porównawczej krajów w zakresie refundacji leków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carone G., Schwierz Ch., Xavier A. (2012). Cost-containment policies in public pharmaceutical spending in the EU. Economic Papers, 461.
2.Cutler M.D., Everett W. (2010). Thinking outside the pillbox – medication adherence as a priority for health care reform. The New England Journal of Medicine, 362 (17), 1553–1055.
3.Enterprice and Industry. Pobrano z: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/structimpact_pharmaprices_032011_en.pdf.
4.Eurostat database. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
5.Henry D., Lexchin J. (2002). The pharmaceutical industry as a medicines provider. The Lancet, 360 (9345), 1590–1595.
6.IMS (2013). Global Pharmaceuticals. Marketing Channel Reference. Pobrano z: http://raport2014.pelion.eu/pl.
7.Kanavos P., Schurer W., Vogler S. (2011). The Pharmaceutical Distribution Chain in the European Union: Structure and Impact on Pharmaceutical Prices’. Emint. Final report.
8.Leopold Ch., Mantel-Teeuwisse A.K., Vogler S., Valkova S., de Joncheere K., Leufkens H.G.M., Wagner A.K., Ross-Degnan D., Laing R. (2014). Effect of the economic recession on pharmaceutical policy and medicine sales in eight European countries. Bulletin of the World Health Organization, 92 (9), 630–640D.
9.OECD (2008). Pharmaceutical Pricing Policies in a Global Market. OECD Health Policy Studies. OECD.Stat. Pobrano z: stats.oecd.org (12.04.2016).
10.PMR (2015). Rynek produktów OTC w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015–2020. Pobrano z: http://forumfarmaceutyczne.blog.pl/2015/08/20/w-2015-roku-rynek-produktow-otc-w-polsce-powroci-na-sciezke-wzrostu.
11.Puig-Junoy J., García-Gómez P., Casado-Marín D. (2011). Free Medicines thanks to Retirement: Moral Hazard and Hospitalization Offsets in an NHS. Tinbergen Institute Discussion Paper, 108 (3), 1–33.
12.Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dz.U. 2011, nr 122n poz. 696 z późn. zm.
13.Vogler S., Habimana K. (2014). Pharmaceutical pricing policies in European countries. Vienna: Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH.
14.Vogler S., Habl C., Leopold C., Rosian-Schikuta I., de Joncheere K., Lyager T.T. (2008). Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information. PPRI Report. Vienna: ÖBIG.
15.Vogler S., Österle A., Mayer S. (2015). Inequalities in medicine use in Central Eastern Europe: an empirical investigation of socioeconomic determinants in eight countries. International Journal for Equity in Health, 14 (124), 1–19.
16.Vogler S., Zimmermann N., Leopold C., Joncheere K.D. (2011). Pharmaceutical policies in European countries in response to the global financial crisis. Southern Medical Review, 4 (2), 69–79.
17.Xu K., Evans D.B., Carrin G., Aguilar-Rivera A.M. (2005). Designing health financing systems to reduce catastrophic health expenditure. Technical Brief For Policy-Makers, 2.
18.Zuidberg C. (2010). The pharmaceutical system of the Netherland. Vienna.