Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-63
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
The Impact of Financial Governance on Profitability in Jordanian Commercial Banks (During the Period 2004–2013)
(Wpływ ładu finansowego na rentowność banków komercyjnych w Jordanii (w okresie 2004–2013))

Rok wydania:2016
Liczba stron:25 (723-747)
Słowa kluczowe: rentowność banki komercyjne zarządzanie finansami
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Abdul Nafea Al Zararee

Ola Sinno

Abstrakt

Celem przeprowadzonego badania było poznanie zakresu zastosowania zasad ładu finansowego w jordańskich bankach komercyjnych oraz zmierzenie wpływu tych zasad na rentowność banków z zastosowaniem niektórych narzędzi zarządzania finansami, takich jak dźwignia finansowa, stosunek kredytów do depozytów, adekwatności kapitałowej do depozytów, marża zysku netto i wskaźnik pokrycia. Badaniem objęto trzynaście jordańskich banków komercyjnych. Próba badawcza obejmuję trzy banki komercyjne o małym, średnim i dużym poziomie kapitałów w latach 2004–2013. Do analizy danych wykorzystano program SPSS. Dane finansowe zaczerpnięto z raportów rocznych badanych banków, zamieszczonych na stronach internetowych giełdy papierów wartościowych w Ammanie. W badaniu wykorzystano metodę wydobywania metadanych. W celu sprawdzenia rozkładu normalnego danych zastosowano odchylenie standardowe. Ponadto, wykorzystano również macierz korelacji Pearsona i testy stabilności danych. Na koniec zastosowano prostą regresję liniową, analizę wieloraką i przetestowano wpływ składnika losowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdul-Haleem M. (2005). “Governance of Banks”. The Fifth Conference on Corporations’ Governance and its Counting, Administrative and Economical Dimensions, First Part, Alexandria University, Faculty of Trade.
2.Abu-Sharar A. (2012). The International Financial and Economical Crisis: Its Events, Reasons, Collapses and Procedures.
3.Al-Ghunaimi, M. (2005). “Governance and the Banking Body” The Fifth Conference on Corporations’ Governance and its Counting, Administrative and Economical Dimensions, First Part, Alexandria University, Faculty of Trade.
4.Al-Hanini (2004). Developing the System of Establishment Governance in the Public Jordanian Sharing Establishments. A Dissertation, Amman Arab University.
5.Ali A., Shhata Sh. (2005). Revision of Accounts and Corporations ‘ Governance in the Environment of Contemporary Arabian and International Business. Ad-Dar Al-Jamiyah, Alexandria.
6.Al-Khalidi H. (2008). The Effect the Internal Techniques of Governance on Performance and Banking Risks to a Sample of Iraqi Civil Banks. Un-Published Dissertation.
7.Al-Shunnaq Sh. (2009). Declaration of Corporations‘ Governance and the Financial Performance: An Applied Study on the Jordanian Commercial Banks. An A.M. Thesis, Yarmouk University, Irbid.
8.Bilal M. (2005). “The Role of Censorship of the quality of Revision in achieving the Goals of Corporations’ Governance”, The Fifth Conference on Corporations’ Governance and its Counting, Administrative and Economical Dimensions, First Part, Alexandria University, Faculty of Trade.
9.Centre of Abu-Dhabi for Governance. (2013). “Terms and Concepts” A Series of Intellectual Bulletins of the Centre of Abu-Dhabi for Governance. Abu-Dhabi Room, Abu-Dhabi.
10.Fawzy S. (2003). “Assessment of corporation governance in Egypt”, working paper No. 82, the Egyptian center for economic studies, Egypt.
11.Hafnawi Sh. (2005). Corporations’ Governance and its Role in Remedying the Diseases of Counting Thought and Application, 2nd Part.Alexandria University, Faculty of Trade.
12.Hammad T. (2005). Corporations’ Governance (Concepts-Principles-Experiments: Applications of Governance in Banks. Ad-Daar Al-Jamiyah, Alexandria.
13.http//www.ase.com.jo/ar.
14.http://jamahir.alwwehda.gov.sy.
15.Jawdah A. (2008). The Extent of the Application of the Principles of Establishment Governance in the Palestinian Banks in Accordance with the Principles of the Organization of Development and Economic Cooperation, and the Principles of Basil Organization of Bank Observation. An M.A. Thesis, The Islamic University of Gaza, Gaza.
16.Journal of Financial and Banking Studies, Issue No. 82. (2013). The Arab Academy of Financial and Banking Sciences.
17.Khuri N. (2006). “ Transparency and Governance in Corporations”, Journal of Al-Mashriq. Issue No. 68, Society of Jordanian Lawful Auditors.
18.Matar M., Noor A. (2007). “The Extent of the Commitment of the Jordanian General Corporations in the Principles of the Establishment Governance: An Analytic Contrastive Study Between Industrial and Banking Sectors.” The Jordanian Journal of Business Administration, Volume No. 3. Jordan University.
19.Salam M. (2014). Corporation and their Role in Attracting Foreign Investments and Achievement of Permanent Development. Dar An-Nahda, Cairo.
20.Stickney C. (1990) “Financial statement analysis: a strategic perspective, Sandiego, USA.
21.Sulaiman M. (2006). Corporations’ Governance and Treatment of Financial and Administrative Corruption: A Contrastive Study. Ad-Daar Al-Jamiyah, Alexandria.
22.Syam A. (2009). “The Role of Banking Governance in Enhancing the Competence of Jordanian Commercial Banks.” 2nd Scientific Conference, Faculty of Business Administration, Balqa Applicable University.
23.Yahyawi N., Bu Salama H. (2012). “The Role of Establishment Governance in Improving the Financial Performance of Corporations”. The National Assembly about Corporations’ Governance as a Technique of Curbing Financial and Administrative Corruption.