Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-62
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Struktura akcjonariatu a polityka kredytowa w bankach Europy Centralnej

Autorzy: Joanna Rachuba

Dorota Skała
Słowa kluczowe: wzrost kredytów banki Europy Centralnej struktura akcjonariatu
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (713-721)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wstępna analiza polityki kredytowej banków Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem struktury akcjonariatu. W badaniu dokonano przeglądu literatury z zakresu polityki kredytowej, w którym wykazano związki między strukturą akcjonariatu a polityką kredytową, widoczne głównie w okresach kryzysu finansowego. Wstępna analiza danych z banków komercyjnych 10 krajów Europy Centralnej za okres 2003–2013 wskazuje, że występują istotne różnice w polityce kredytowej banków posiadających akcjonariusza zagranicznego i krajowego. Banki zagraniczne silniej ograniczyły akcję kredytową wskutek kryzysu finansowego niż banki krajowe. Z drugiej strony jakość aktywów banków zagranicznych w ostatnich latach jest wyższa, dzięki czemu nie muszą one tworzyć tak wysokich rezerw na należności zagrożone.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen F., Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł. (2015). Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries. Journal of Corporate Finance.
2.Berger A.N., Udell G.F. (2004). The institutional hypothesis the procyclicality of bank lending behavior. Journal of Financial Intermediation, 13.
3.Bhaumik S.K., Piesse J. (2008). Does lending behavior of banks in emerging economies vary by ownership? Evidence from the Indian banking sector. Economic System, 32.
4.Bikker J.A., Metzemakers P.A.J. (2005). Bank provisioning behavior and procyclicality. International Financial Markets, Institutions & Money, 15.
5.Bonin J.P., Hasan I., Wachtel P. (2005). Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking & Finance, 29.
6.Chen S.H., Liao Ch.Ch. (2011). Are foreign banks more profitable than domestic banks? Home- and host-country effects of banking market structure, governance and supervision. Journal of Banking & Finance, 35.
7.Claeys S., Hainz Ch. (2014). Modes of foreign bank entry and effects on lending rates: Theory and evidence. Journal of Comparative Economics, 42.
8.Cull R., Peria M. (2013). Bank ownership and landing patterns during the 2008–2009 financial crisis: Evidence from Latin America and Eastern Europe. Journal of Banking & Finance, 37.
9.Degryse H., Havrylchyk O., Jurzyk E., Kozak S. (2012). Foreign bank entry, credit allocation and lending rates in emerging markets: Empirical evidence from Poland. Journal of Banking & Finance, 36.
10.De Haas R., Korniyenko Y., Pivovarsky A., Tsankova T. (2014). Taming the herd? Foreign bank, the Vienna Initiative and crisis transmission, Journal of Financial Intermediation.
11.De Haas R., Van Horen N. (2011). Running for the exit: international banks and crisis transmission. European Bank of Reconstruction and Development.
12.De Haas R., Van Lelyveld I. (2006). Foreign banks and credit stability in Central and Eastern Europe. A panel data analysis. Journal of Banking & Finance, 30.
13.De Haas R., Van Lelyveld I. (2010). Internal capital markets and lending by multinational bank subsidiaries. Journal of Financial Intermediation, 19.
14.De Haas R., Van Lelyveld I. (2014). Multinational Banks and the Global Financial Crisis: Weathering the Perfect Storm. Journal of Money, Credit and Banking, Supplement 46 (1).
15.Ivashina V., Scharfstein D. (2010). Bank lending during the financial crisis of 2008. Journal of Financial Economics, 97.
16.Lepetit L., Nys E., Rous P., Tarazi A. (2008). Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of Banking & Finance, 32.
17.Martinez Peria M.S., Moody A. (2004). How foreign participation and market concentration impact bank spreads: evidence from Latin America. Journal of Money, Credit and Banking, 36.
18.Poghosyan T., Poghosyan A. (2010). Foreign bank entry, bank efficiency and market power in Central and Eastern European Countries. Economics of Transition, 18 (3).
19.Rossi S.P.S., Schwaiger M.S., Winkler G. (2009). How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks. Journal of Banking & Finance, 33 (12).
20.Stiroh K. (2004). Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer? Journal of Money, Credit and Banking, 23 (5).