Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-60
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Analiza i ocena spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych z wykorzystaniem nowych modeli kapitalizacji na przykładzie banku ING Bank Śląski

Autorzy: Anna Feruś
Słowa kluczowe: kredyt umowa kredytowa raty kredytowe modele kapitalizacji
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (689-699)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank ING Bank Śląski oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystne zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji KOSS, który ze względu na wysoką dokładność uzyskanych dzięki niemu obliczeń może zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Wykorzystywane do tej pory modele kapitalizacji są bardzo często niekorzystne dla kredytobiorców, gdyż w stosunkowo krótkim czasie powodują zbyt gwałtowny wzrost rat kapitałowych. Model kapitalizacji KOSS można w przyszłości wykorzystać, z korzyścią zarówno dla banku, jak również dla klienta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys G. (1996). Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Warszawa– Wrocław: PWN.
2.Chyliński A. (1997). Excel w bankowości. Warszawa: Biblioteka Bankowca.
3.Feruś A. (2004a). Nowe modele kapitalizacji – analiza spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1042, t. 1. Wrocław.
4.Feruś A. (2001b). Analiza spłat kredytu w banku A w latach 2000–2004. W: Ekonomia i nauki humanistyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 191. Rzeszów.
5.Gospodarowicz A., Możaryn H. (1998). Identyfikacja i szacowanie ryzyka kredytowego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
6.Kondratowicz-Pietruszka E., Smaga E., Stokłosa K. (1999). Nowe modele kapitalizacji. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej PWSZ w Jarosławiu. Jarosław.
7.Pawłowska A. (2002). Poziom ryzyka kredytowego a wybór strategii kredytowej banku. Firma i Rynek, 3 (24).
8.Turlej J. (1994). Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym. Bank i Kredyt, 9.
9.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2012, poz. 1376, z późn. zm.).
10.Wąsowski W. (2000). Odsetki w banku. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.