Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-54
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej

Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (617-624)
Słowa kluczowe: projekt inwestycyjny inwestycja ryzyko efektywność analiza ryzyka analiza wrażliwości
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Dorota Sładkiewicz

Abstrakt

Działalność projektowa stanowi integralną część rozwoju gospodarki rynkowej. Obecnie, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, podejmowanie decyzji inwestycyjnych nierozłącznie połączone jest z ryzykiem. Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są w mniejszym lub większym stopniu ryzykiem. W artykule zaprezentowano metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Przedstawiono zależność pomiędzy decyzjami inwestycyjnymi a związanym z nimi ryzykiem. Zaprezentowano klasyfikację oraz kilka najważniejszych metod analizy ryzyka. Artykuł kończy praktyczny przykład oceny ryzyka projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej przy zastosowaniu analizy wrażliwości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2.Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Schaffner & Marx, Boston, http://www.econlib.org/library/ Knight/knRUP.html.
3.Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P. (2004), Metody realizacji projektów inwestycyjnych, planowanie, finansowanie, ocena, ODDK, Gdańsk.
4.Prędkiewicz P. (2008), Wybrane metody uwzględniania ryzyka w analizie efektywności inwestycji, w: Ocena efektywności inwestycji, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
5.Szczepankowski P.J. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.