Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-53
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych

Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (605-615)
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem zarządzanie projektem inwestycje analiza ryzyka
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Agnieszka Siewiera

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest przybliżenie problemu efektywnego zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz ocena skuteczności technik wykorzystywanych w analizie projektów na etapie planowania i realizacji. Metoda badania – W prezentowanych badaniach zastosowano następujące metody: studia literaturowe, opisu, wyjaśnienia, porównawczą. Wynik – W wyniku przeprowadzonych studiów starano się pokazać wady i zalety technik analizy ryzyka oraz ich praktyczne zastosowania w planowaniu i kontroli realizacji projektów inwestycyjnych. Można stwierdzić, iż znaczna większość metod analizy ryzyka pełni funkcję jedynie opisową (analizuje ryzyko jakościowo) i ma zastosowanie głównie w fazie planowania i na etapie identyfikacji ryzyka. Niektóre metody, jak planowanie sieciowe, wykorzystywane jest przede wszystkim w inwestycjach branży technicznej, zaś w badaniu opłacalności inwestycji niezbędne jest wykonanie analizy wrażliwości i scenariuszy. Dla organizacji istotny jest fakt wysokich często kosztów wdrożenia niektórych metod, specjalistycznego oprogramowania oraz wysokiej umiejętności zespołu zarządzającego projektem. Oryginalność/wartość – Artykuł ukazuje konieczność kompleksowego ujęcia ryzyka w analizie opłacalności inwestycji. Zagwarantuje to osiągniecie zakładanej efektywności projektu i samej organizacji. W przyjęciu odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem, minimalizacji jego skutków oraz optymalizacji kosztów wsparciem metodycznym mogą być międzynarodowe standardy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BS-6079-1:2010 Projekt Management – Part 1, BSI.
2.ISO 31000:2009 Risk Managenent.
3.Kerzner H. (2003). Project management. A systems approach to planning, scheduling and control. New Jersey: John Wiley & Sons.
4.Pritchard C.L. (2001). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: WIG-Press.
5.Project Management Body of Knowledge PMBoK Guide 2013 (2013), PMI, USA.
6.Rogowski W., Michalczewski A. (2005). Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
7.Siewiera A. (2015a). Standardy zarządzania ryzykiem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9.
8.Siewiera A. (2015b). Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Ryzyko, zarządzanie, wartość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854.
9.www.COSO.org (12.04.2016).
10.www.ferma.eu (10.04.2016).
11.www.iso.org/iso/home/standards/ iso31000.htm (12.04.2016).
12.www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/pmbok-guide.aspx (15.04.2016).