Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-51
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego

Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (581-590)
Słowa kluczowe: ryzyko zarządzanie ryzykiem korporacja ryzyko w branży górniczej czynnik ludzki
Autorzy: Patrycja Bąk

Mariusz Kapusta

Marta Sukiennik

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problemu zarządzania ryzykiem w grupach kapitałowych działających w branży wydobywczej w Polsce. W szczególności przedstawiono ryzyko związane z czynnikiem ludzkim, wskazano przyczyny „błędów” ludzkich w przedsiębiorstwach wydobywczych, wskazano także „dobre praktyki”, które powinny być wdrożone w grupach kapitałowych działających w przemyśle wydobywczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chong Y.Y., Brown E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC – Oficyna Ekonomiczna. Encyklopedia Zarządzania. Pobrano z: mfiles.pl/pl/index.php/Grupa_kapitałowa.
2.Holliwell J. (2001). Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: K.E. Liber.
3.Kaczmarek T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
4.Kaczmarczyk T. (2010). Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
5.Kutschenreiter-Praszkiewicz I. (2012). Systemy bazujące na wiedzy w technicznym przygotowaniu produkcji części maszyn. Seria Rozprawy Naukowe nr 42. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
6.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2013). Analiza i pojęcia grupy kapitałowej w polskiej gospodarce i literaturze ekonomicznej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1).
7.Piszcz A. (2013). Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3 (2).
8.Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej JSW SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku. Pobrano z: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2015.
9.Smaga E. (1995). Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
10.Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWE.
11.www.tauron.pl (25.04.2016).
12.Zastawa M. (2007). Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem. V Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce „Strategie Zarządzania Ryzykiem”. Szczyrk.
13.Zeliaś A. (red.) (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.