Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-46
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (527-538)
Słowa kluczowe: venture capital private equity przedsiębiorca przedsiębiorczość decyzje inwestycyjne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Rafał Morawczyński

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badania przeprowadzonego na grupie 25 funduszy venture capital i private equity, które były poświęcone znaczeniu cech przedsiębiorcy w dokonywanej przez nich ocenie okazji inwestycyjnej. Badanie przeprowadzono osobiście z użyciem kwestionariusza ankiety i projektu eksperymentu w 2015 roku. Wyniki pokazują, że przedsiębiorca stanowi ważne kryterium inwestycyjne dla funduszy, ale rozważać je trzeba razem z innymi kryteriami dotyczącymi istoty okazji inwestycyjnej. Oryginalność/wartość – Badanie to jest pierwszym, w którym udało się przeprowadzić badanie na tak licznej próbie badawczej w Polsce w sektorze funduszy inwestycyjnych rynku prywatnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arthurs J.D., Busenitz, L.W. (2003). The boundaries and limitations of agency theory and stewardship theory in the venture capitalist/entrepreneur relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28 (2), 145–163.
2.Baum J., Silverman B. (2004). Picking winners or building them? Alliance, intellectual and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups. Journal of Business Venturing, 19, 411–436.
3.Black B.S., Gilson, R.J. (1998). Venture capital and the structure of capital markets: Banks versus stock markets. Journal of Financial Economics, 47, 243–277.
4.Bliss R.T. (1999). A venture capital model for transitioning economies: the case of Poland. Venture Capital, 1 (3), 241–257.
5.Bruton G.D., Ahlstrom D., Singh K. (2002). The impact of the institutional environment on the venture capital industry in Singapore. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 4, 197–218.
6.Casamatta C. (2003). Financing and advising: Optimal financial contracts with venture capitalists. Journal of Finance, 58, 2059–2086.
7.Colombo M.G., Grilli L. (2005). Founders’ human capital and the growth of new technology based firms: a competence- based view. Research Policy, 34, 795–816.
8.Cumming D., Flemming G., Schwienbacher A. (2006). Legality and venture capital exits. Journal of Corporate Finance, 12, 214–45.
9.Farag H., Hommel U., Witt P., Wright M. (2005). Contracting, monitoring, and exiting venture investments in transitioning economies: a comparative analysis of Eastern European and German markets. Venture Capital, 6, 257–82
10.Fiet J. (1995). Risk avoidance strategies in venture capital markets. Journal of Management Studies, 32, 551–575.
11.Forlani D., Mullins J.W. (2000). Perceived Risk and Choices in Entrepreneurs’ New Venture Decisions. Journal of Business Venturing, 15, 305–322.
12.Franke N., Gruber M., Harhoff D., Henkel J. (2006). What you are is what you like – similarity biases in venture capisalists’ evaluations of start-up teams. Journal of Business Venturing, 21 (6), 802–826.
13.Fried V.H., Hisrich, R.H.(1994). Toward a model of venture capital investment decision making. Financial Management, 23 (3), 28–37.
14.Gimeno J., Folta T., Cooper A., Woo C. (1997). Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms. Administrative Science Quarterly, 42, 750–783.
15.Gompers P., Lerner J. (2001). The Venture Capital Revolution. Journal of Economic Perspectives, 15 (2), 145–168.
16.Hall J., Hofer C.W. (1993). Venture capitalists’ decision criteria in new venture evaluation. Journal of Business Venturing, 8 (1), 25–42.
17.Hart O., Moore J. (1994). A theory of debt based on the inalienability of human capital. Quarterly Journal of Economics, 109, 841–879.
18.Kaplan S., Sensoy B., Stromberg P. (2009). Should investors bet on the jockey or the horse? Evidence from the evolution of firms from early business plans to public companies. The Journal of Finance, 66 (1), 5–115.
19.Kaplan S., Stromberg P. (2003). Financial contracting theory meets the real world: An empirical analysis of venture capital contracts. Review of Economic Studies, 70, 281–315.
20.Karsai J., Wright M., Dudzinski Z., Morovic, J. (1998). Screening and valuing venture capital investments: evidence from Hungary, Poland, and Slovakia. Entrepreneurship & Regional Development, 10, 203–204.
21.Klonowski D. (2007). The venture capital investment process in emerging markets. Evidence from Central and Eastern Europe. International Journal of Emerging Markets, 2 (4), 361–282.
22.Li Y., Zahra S.A. (2012). Formal institutions, culture, and venture capital activity: A cross-country analysis. Journal of Business Venturing, 27, 95–111.
23.MacMillan I.C., Siegel R., Narasimha S. (1985). Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Venture Capital, 1, 119–128.
24.MacMillan I.C., Zemann L., Narasimha S. (1987). Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures in the venture screening process. Journal of Business Venturing, 2 (2), 123– 137.
25.Muzyka D., Birley S., Leleux B. (1996). Trade-offs in the investment decisions of European Venture Capitalists. Journal of Business Venturing, 11 (4), 273–287.
26.Petty J., Gruber M. (2011). In pursuit of the real deal. A longitudinal study of VC decision making. Journal of Business Venturing, 26, 172–188.
27.Pierce J.L., Kostova T., Dirks K.T. (2001). Toward a theory of psychological ownership in organizations. Academy of Management Review, 26 (2), 298–310.
28.Sapienza H. (1992). When do venture capitalists add value? Journal of Business Venturing, 7, 9–27.
29.Sapienza H., Manigart S., Vermeir, W. (1995). A comparison of venture capitalist governance and value-added in the US and Western Europe. Academy of Management Journal Papers, 38, 105–109.
30.Sapienza H., Manigart S., Vermeir W. (1996). Venture capital governance and value added in four countries. Journal of Business Venturing, 11, 439–469.
31.Sapienza H., Gupta, A. (1994). The impact of agency risks and task uncertainty on venture Capitalist – CEO interaction. Academy of Management Journal, 37 (5), 1618–1632.
32.Shane S., Cable D. (2002). Network ties, reputation, and the financing of new ventures. Management Science, 48 (3), 364–381.
33.Shepherd D.A., Zacharakis A., Baron R.A. (2003). VCs’ decision processes: Evidence suggesting more experience may not always be better. Journal of Business Venturing, 18, 381–401.
34.Smart G.H. (1999). Management assessment methods in venture capital: an empirical analysis of human capital valuation. Venture Capital, 1 (1), 59–82.
35.Riquelme H., Rickards T. (1992). Hybrid conjoint analysis: an estimation probe in new venture decisions. Journal of Business Venturing, 7, s. 505– 518.
36.Tyebjee T., Bruno A. (1984). A Model of Venture Capitalist Investment Activity. Management Science, 30 (9), 1051–1066.
37.Zacharakis A., Meyer D. (1998). A Lack of Insight: Do Venture Capitalists Really Understand Their own Decision Process? Journal of Business Venturing, 13 (1), 57–76.